Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

TEKNIK ELEKTRICIST

Kerkoj pune - Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicioin e mëposhtëm:

ËSHTË KOMPANI LEADER NË TREGUN SHQIPTAR TË PIJEVE FRESKUESE JO ALKOOLIKE ME MARKA MË TË NJOHURA NDËRKOMBËTARE.TEK CCBS, NE JEMI TË BINDUR PËR RRITJEN E BIZNESIT TONË, PËR KONTRIBUTIN NË KOMUNITETET LOKALE DHE NË ZHVILLIMIN E BURIMEVE NJERËZORE ME ANË TË AFTËSIVE TË FORTA ORGANIZATIVE DHE ME NJERËZIT E DUHUR NË VËNDIN E DUHUR.

Kriteret

• Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale, dega Elektrike; ka avantazh Diploma e Shkollës së Lartë në Inxhinieri Elektrike/Elektronike.• Minimum 6-12 muaj eksperiencë në mirembajtjen e linjave të prodhimit, preferohet në industri pijesh.• Njohuri për përdorimin e kodeve elektrike kombëtare.• Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi difektet dhe riparimin e tyre në kohë.• Njohuri të mira të procesit dhe të linjave. • Njohja dhe përdorimi i manualeve të makinerive. • Njohja e rregullave të sigurimit teknik dhe GMP (good production method).• Njohjuri mbi funksionimin e PLC, aplikacioneve softëare teknike.• Njohja dhe përdorimi i Microsoft Office.

Detyrat dhe Pagesa

Elektricisti është përgjegjës për funksionimin e pajisjeve dhe programeve të mirëmbajtjes së linjave, në përputhje me specifikimet e pajisjeve dhe përputhshmërinë me standardet e cilësisë së CCBS. Pozicioni gjithashtu është përgjegjës për realizimin e detyrave të mirëmbajtjes të përcaktuara në standardet e sigurisë dhe produktivitetit. • Kontroll dhe aktivizim i impianteve ndihmëse në fillim të çdo turni.• Ekzaminim i difekteve gjatë procesit prodhues dhe ndërhyrje për riparimin e menjëhershëm. • Plotësim i formularit të nderhyrjes pas mbylljes së difektit. • Ekzekutim i programit të mirëmbajtjes parandaluese në pajisje.• Kryerje të kontrollit të pajisjeve sipas frekuencave të përcaktuara në procedurat e aprovuara
Pagese e kenaqshme
Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CVnë adresen e-mail:

Kontakte

Tiranë
Dërgo C.V-në tënde!

Botuar më 26/05/2023

)