Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

SHEFE FINANCE

Njoftime pune - Prime Recruitment Albania po kërkon të punësojë një Shefe Finance për njëkompani në Tiranë.

Kriteret

? Të ketë kryer arsimin e lartë Ekonomik, preferohet nëFinance/Kontabilitet;? Mbi 5 vite eksperiencë të ngjashme;? Përdoruese shume e mire e paketes MS Office dhe Programevefinanciare(Financa 5);? Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;? Aftësi shumë të mira analitike;? Aftesi shumë të mira në menaxhimin dhe motivimin e stafit nen varësi.

Detyrat dhe Pagesa

1. Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës;2. Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare;3. Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit;4. Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të ardhurave & shpenzimeve,mirëmbajtjen e llogarive;5. Kontrollon përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e perfitimeve përstafin;6. Siguron që të dhënat janë mbajtur në përputhje me standardet e pranuaratë auditimit;7. Analizon kontrollin e kostos dhe shpenzimet;8. Përgjegjëse per realizimin dhe mbylljen e pasqyrave financiare ,listëpagesat, deklarimin e taxave;9. Përgjegjëse për organizimin dhe përgatitjen e dokumentacionit financiar,pe për komunikimin dhe koordinimin e punës me Institucionet e tatimtaksave; për manaxhimin e inventarit, aktiveve të qendrueshme; përanaliza të ardhurash dhe shpenzimesh;10. Asiston në koordinimin e të gjitha proceseve me palët e treta për cështjetfinanciare të shoqërisë.
E kenaqshme
Të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre me subjekt "Shefe Finance" në adresën tone të e-mailit

Kontakte

Dërgo C.V-në tënde!

Botuar më 19/03/2023

)