Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

RROBAQEPESE Njoftime pune - Kerkohet RROBAQEPESE

Paga: shume te kenaqshme ne baze te aftesise |

Kushte te mira pune, me eksperience pune, Adresa: Rr. 5 Maji

Botuar më 24/02/2024
shume te kenaqshme ne baze te aftesise

KONTROLLORE NJOFTIME PUNE - KERKOHET KONTROLLORE

Paga: shume te kenaqshme ne baze te aftesise |

Me eksperience kushte te mira pune., adresa: rr. 5 maji, Adresa: Rr. 5 Maji

Botuar më 24/02/2024
shume te kenaqshme ne baze te aftesise

MENAXHER PUNË TIRANA

Paga: 70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Detyratnjohje e mirë e produkte të kompanisë, prezantimi në treg;mbajtja e marrëdhënieve me furnitorët, ndërtimi i raporteve sipas produkteve.sigurohet të ketë informacion të vazhdueshëm mbi produktet dhe çmimet e konkurencës;pjesë aktive e diskutimeve në vendosjen e çmimeve;ndjek proçesin e shitjeve të produkteve dhe ndërhyn në kohë për të evituar problematikat e ndryshme gjatë proçesit;analizon dhe ndërton raporte të ecurisë së produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje për të përmirësuar rezultatet;përzgjedh dhe përgatit produktet për promocion sipas rastit;eshtë në kontakt të vazhdueshëm me drejtorin e blerjeve, mban nën kontroll stokun e kategorisë dhe ndjek statusin e porosisë;ndjek projekte të caktuara në bashkëpunim me departamentin e shitjeve;mbikëqyr të gjitha aspektet e promovimit, imazhit etj për produktet në fokus;përpilimi i raporteve dhe analizave, javore, mujore për planin e veprimtarisë dhe raportim periodik i tyre te menaxheri i shitjeve;kualifikimettë ketë përfunduar arsimin e lartë për financë, marketing, administrim biznesi etj.të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve përparësi sektori i ushqimeve.njohje shumë e mirë e tregut.aftësi për të ndërtuar marrëdhënie aftgjata dhe konstruktive me klientet dhe bashkëpunëtorët.i aftë të menxhojë kohën, përpilojë plan pune dhe ta ndjekë atë me focus arritjen e ojektivave.të zotërojë ''paketën office''.

Botuar më 23/02/2024
70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

MENAXHER PUNË TIRANA

Paga: 70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Detyratnjohje e mirë e produkte të kompanisë, prezantimi në treg;mbajtja e marrëdhënieve me furnitorët, ndërtimi i raporteve sipas produkteve.sigurohet të ketë informacion të vazhdueshëm mbi produktet dhe çmimet e konkurencës;pjesë aktive e diskutimeve në vendosjen e çmimeve;ndjek proçesin e shitjeve të produkteve dhe ndërhyn në kohë për të evituar problematikat e ndryshme gjatë proçesit;analizon dhe ndërton raporte të ecurisë së produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje për të përmirësuar rezultatet;përzgjedh dhe përgatit produktet për promocion sipas rastit;eshtë në kontakt të vazhdueshëm me drejtorin e blerjeve, mban nën kontroll stokun e kategorisë dhe ndjek statusin e porosisë;ndjek projekte të caktuara në bashkëpunim me departamentin e shitjeve;mbikëqyr të gjitha aspektet e promovimit, imazhit etj për produktet në fokus;përpilimi i raporteve dhe analizave, javore, mujore për planin e veprimtarisë dhe raportim periodik i tyre te menaxheri i shitjeve;kualifikimettë ketë përfunduar arsimin e lartë për financë, marketing, administrim biznesi etj.të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve përparësi sektori i ushqimeve.njohje shumë e mirë e tregut.aftësi për të ndërtuar marrëdhënie aftgjata dhe konstruktive me klientet dhe bashkëpunëtorët.i aftë të menxhojë kohën, përpilojë plan pune dhe ta ndjekë atë me focus arritjen e ojektivave.të zotërojë ''paketën office''.

Botuar më 23/02/2024
70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

MENAXHER PUNË TIRANA

Paga: 70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Detyratnjohje e mirë e produkte të kompanisë, prezantimi në treg;mbajtja e marrëdhënieve me furnitorët, ndërtimi i raporteve sipas produkteve.sigurohet të ketë informacion të vazhdueshëm mbi produktet dhe çmimet e konkurencës;pjesë aktive e diskutimeve në vendosjen e çmimeve;ndjek proçesin e shitjeve të produkteve dhe ndërhyn në kohë për të evituar problematikat e ndryshme gjatë proçesit;analizon dhe ndërton raporte të ecurisë së produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje për të përmirësuar rezultatet;përzgjedh dhe përgatit produktet për promocion sipas rastit;eshtë në kontakt të vazhdueshëm me drejtorin e blerjeve, mban nën kontroll stokun e kategorisë dhe ndjek statusin e porosisë;ndjek projekte të caktuara në bashkëpunim me departamentin e shitjeve;mbikëqyr të gjitha aspektet e promovimit, imazhit etj për produktet në fokus;përpilimi i raporteve dhe analizave, javore, mujore për planin e veprimtarisë dhe raportim periodik i tyre te menaxheri i shitjeve;kualifikimettë ketë përfunduar arsimin e lartë për financë, marketing, administrim biznesi etj.të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve përparësi sektori i ushqimeve.njohje shumë e mirë e tregut.aftësi për të ndërtuar marrëdhënie aftgjata dhe konstruktive me klientet dhe bashkëpunëtorët.i aftë të menxhojë kohën, përpilojë plan pune dhe ta ndjekë atë me focus arritjen e ojektivave.të zotërojë ''paketën office''.

Botuar më 23/02/2024
70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

MENAXHER PUNË TIRANA

Paga: 70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Detyratnjohje e mirë e produkte të kompanisë, prezantimi në treg;mbajtja e marrëdhënieve me furnitorët, ndërtimi i raporteve sipas produkteve.sigurohet të ketë informacion të vazhdueshëm mbi produktet dhe çmimet e konkurencës;pjesë aktive e diskutimeve në vendosjen e çmimeve;ndjek proçesin e shitjeve të produkteve dhe ndërhyn në kohë për të evituar problematikat e ndryshme gjatë proçesit;analizon dhe ndërton raporte të ecurisë së produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje për të përmirësuar rezultatet;përzgjedh dhe përgatit produktet për promocion sipas rastit;eshtë në kontakt të vazhdueshëm me drejtorin e blerjeve, mban nën kontroll stokun e kategorisë dhe ndjek statusin e porosisë;ndjek projekte të caktuara në bashkëpunim me departamentin e shitjeve;mbikëqyr të gjitha aspektet e promovimit, imazhit etj për produktet në fokus;përpilimi i raporteve dhe analizave, javore, mujore për planin e veprimtarisë dhe raportim periodik i tyre te menaxheri i shitjeve;kualifikimettë ketë përfunduar arsimin e lartë për financë, marketing, administrim biznesi etj.të ketë mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve përparësi sektori i ushqimeve.njohje shumë e mirë e tregut.aftësi për të ndërtuar marrëdhënie aftgjata dhe konstruktive me klientet dhe bashkëpunëtorët.i aftë të menxhojë kohën, përpilojë plan pune dhe ta ndjekë atë me focus arritjen e ojektivave.të zotërojë ''paketën office''.

Botuar më 23/02/2024
70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

SHITESE PUNË TIRANA

Paga: 50 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Te jete e afte per te punuar ne grup., Tiranë

Botuar më 22/02/2024
50 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

SHITESE PUNË TIRANA

Paga: 50 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Te jete e afte per te punuar ne grup., Tiranë

Botuar më 21/02/2024
50 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

SHITESE PUNË TIRANA

Paga: 50 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Te jete e afte per te punuar ne grup., Tiranë

Botuar më 21/02/2024
50 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

RROBAQEPESE Njoftime pune - Kerkohet RROBAQEPESE

Paga: shume te kenaqshme ne baze te aftesise |

Kushte te mira pune, me eksperience pune, Adresa: Rr. 5 Maji

Botuar më 21/02/2024
shume te kenaqshme ne baze te aftesise
)