Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNONJESE BANAKU - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, të njohë dhe të ketë informacion për produktet e banakut që janë prezent në dyqan - të kontrollojë nivelin e stokut, duke raportuar tek përgjegjësi i marketit me qëllim marrjen e masave të mëtejshme- përgjegjës për vendosjen e produkteve në hapësirën e banakut në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve bazë të shoqërisë mbi ‘’merchandising’’ - pajisjen me etika çmimi,evidentimi i skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre, Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë

Botuar më 24/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

PUNONJES SIGURIE - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

- Dëftesë Pjekurie (preferohet)- Eksperiencë pune në pozicione të ngjashme (preferohet)- Aftësi shumë të mira komunikimi- I/e ndershëm dhe i besueshëm, - përgjegjës për të kryer proçesin e mbikqyrjes/ruajtjes së pikes të shitjes (marketit) në përputhje me procedurën dhe standartet e kompanisë- përgjegjës për menaxhimin e vendeve të parkimit te alokuara ne pikën e shitjes, Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

SHEF SALLE - CONAD VOLLGA- PRONATYRA TREG

Paga: 58,000 Lek |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, - siguron organizimin dhe pozicionimin e produkteve në sallë - i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre -përgjegjës për të gjitha raftet e supermarketit, duke supervizuar dhe kontrolluar punën e punonjësve të tjerë. -pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre. -përgjegjës për pastërtinë e vendit të punës, rafteve që ka nën kujdes dhe marketit në përgjithësi., Adresa: Rr. Taulantia, Lagjja nr.1, Pallati nr 4-23, Durrës

Botuar më 22/03/2023
58,000 Lek

NDIHMES SHURUPIST Kerkoj pune - Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm: Është kompani leader në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.Tek CCB

Paga: Pagese e kenaqshme |

• Diplome e Shkolles se mesme.• Eksperience 2 vjecare ne industrine ushqimore• Aftesi shume te mira komunikuese ne te shkruar dhe te folur.• Aftesi te mira te punes ne grup., operon ne sallen e sheqerit dhe shurupit ne respektim te procedurave, te rregullave gmp, higjenike, sigurimit teknik, mjedisor.roli dhe përgjegjësitë1. siguron hedhjen me korrektesi te sasive te sheqerit te percaktuara nga shurupisti nen supervisimin e ketij te fundit.2. bashkepunon me shurupistin per pergatitjen e shurupeve3. ekzekuton programin e higjenes ne zonen ku operon.4. bashkepunon me kontrollin e cilesise ne pergatitjen e reagenteve qe perdoren ne trajtimin e ujit nen supervisimin e ketij te fundit5.bashkepunon me kontrollin e cilesise sipas procedurave te percaktuara te trajtimit dhe monitorimit teujit., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv në adresen e-mailit brenda datës 28 shkurt, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
Pagese e kenaqshme

KALDAIST Pune - Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm: Është kompani leader në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.Tek CCBS, ne jemi të b

Paga: Pagese e kenaqshme |

1. Diplome e shkolles se mesme2. Te pakten 2 vite eksperience te ngjashme3.Certifikate kaldaisti4. Te jete i afte per te punuar ne menyre individuale dhe ne grup, sigurimi i eficenses se plote te kaldajes.2. menaxhimin korrekt te konsumit te energjise.3. te siguroje nepermjet kontrollit viziv ditor qe serbatoret e co2 nuk kane problem4.menaxhim korrekt i konsumit te ujit., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cvnë adresen e-mailit brenda datës 26 mars, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
Pagese e kenaqshme

KASIER/E - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, mirëpret dhe komunikon me klientët me etikë të lartë profesionale-kryen proçesin e shitjes së produkteve në përputhje me procedurën dhe standardet e kompanisë -kujdeset për gjendjen e cash-it në kasë, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 21/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

PUNONJESE BANAKU - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, të njohë dhe të ketë informacion për produktet e banakut që janë prezent në dyqan - të kontrollojë nivelin e stokut, duke raportuar tek përgjegjësi i marketit me qëllim marrjen e masave të mëtejshme- përgjegjës për vendosjen e produkteve në hapësirën e banakut në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve bazë të shoqërisë mbi ‘’merchandising’’ - pajisjen me etika çmimi,evidentimi i skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre, Adresa: Vollga, Rr. Taulantia, Lagjja nr.1, Pallati nr 4-23, Durrës

Botuar më 20/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

PUNONJESE BANAKU - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, të njohë dhe të ketë informacion për produktet e banakut që janë prezent në dyqan - të kontrollojë nivelin e stokut, duke raportuar tek përgjegjësi i marketit me qëllim marrjen e masave të mëtejshme- përgjegjës për vendosjen e produkteve në hapësirën e banakut në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve bazë të shoqërisë mbi ‘’merchandising’’ - pajisjen me etika çmimi,evidentimi i skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre, Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë

Botuar më 20/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

KASIER/E - CONAD VOLLGA - DURRËS

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, mirëpret dhe komunikon me klientët me etikë të lartë profesionale-kryen proçesin e shitjes së produkteve në përputhje me procedurën dhe standardet e kompanisë -kujdeset për gjendjen e cash-it në kasë, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 19/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

KASIER/E - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, mirëpret dhe komunikon me klientët me etikë të lartë profesionale-kryen proçesin e shitjes së produkteve në përputhje me procedurën dhe standardet e kompanisë -kujdeset për gjendjen e cash-it në kasë, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 19/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës
)