Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

NDIHMES HIDRAULIK AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., shqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre.lexon projekte dhe evidenton listën e materialeve të nevojshme., kushte te mira pune., të interesuarit mund të kontaktojnë në nr: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

PUNETOR/ NDIHMES SONDIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në p

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Kandidatet referohen te kene eksperience te meparshme pune, minimumi 2 vite;, mosha e kerkuar deri ne 50 vjec., ofrohen kushte shumë të mira pune dhe page, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

INXHINIER DRURI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ek

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të këtë përfunduar Fakultetin e Inxhinierisë për Përpunim Druri ose ndonjë fakultet tjetër të ngjashëm.Preferohen kandidatë me eksperiencë të mëparshme pune në fushën e mobilerisë.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të zotrojë në nivel të mirë Paketën Office., interpreton skicat e projekteve dhe i zbaton në punime.garanton proçesin e prodhimit duke siguruar prodhimin në kohë, me cilësi dhe me kosto efektive.harton preventiva punimesh dhe plotëson urdhëra pune me data dorëzimi.planifikon dhe organizon punën për proceset e montimit të produkteve në objekte.kontrollon cilësinë dhe ndjekjen e punimeve të stafit që ka në varësi.raporton tek administratori., kandidatët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të e-mailit: [email protected] ., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SALDATOR ARLIS NËRTIM, një kompani ndërtimi me mbi 15 vite eksperiencë, Kërkon të punësojë

Paga: ofrohet page e kenaqshme |

Të ketë eksperiencë pune.Të jetë korrekt dhe bashkëpunues, ofrohen kushte shumë të mira pune, Adresa: Kompleksi SQUARE 21, Tiranë

Botuar më 13/03/2023
ofrohet page e kenaqshme

PUNETOR NDERTIMI ARLIS NËRTIM, një kompani ndërtimi me mbi 15 vite eksperiencë, Kërkon të punësojë

Paga: ofrohet page e kenaqshme |

Të ketë eksperiencë pune si ndihmës në kantiere ndërtimi, ose jo.Të jetë korrekt dhe bashkëpunues., ofrohen kushte shumë të mira pune, Adresa: Kompleksi SQUARE 21, Tiranë

Botuar më 13/03/2023
ofrohet page e kenaqshme

KONTABILIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi duke kërkuar : Kontabilist/e për Agikons.Qëllimi i po

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik te plote (3+2) dega Finance. (Preferohet Finance - kontabilitet ).Nje diplome pasuniversitare perben avantazh.Te kete te pakten 3 vjet eksperience pune si ekonomiste dhe preferohet ne sektorin e ndertimit.Te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.Te njohe mire programin Alpha Business ,te perdore programet baze Office, Outlook etj.Te kete njohuri shume te mira mbi standartet kontabel.Te njohe shume mire legjislacionin.Të jetë e përgjegjshme dhe korrekte në punë.Të ketë aftësi të mira organizative.Te kete aftesi te punoje ne grup dhe nen trysni., te kete dhe te zhvilloje njohurite kontabel ne veprimtarine ekonomike te kompanise.te njohe dhe te azhornoje vazhdimisht legjislacionin financiar dhe tatimor.te jete i/e afte ne hedhjen e veprimeve financiare ne programin kompjuterik te kontabilitetit alfa business ne kohe e me cilesi.te jete i/e afte te pergatise rakordoje dhe pasqyroje raportet mbi inventaret, klientet, furnitoret dhe llogarite te ndryshme.te jete i/e afte te kuptoje, te analizoje dhe te kontabilizoje situacionet e periodike te objekteve te shoqerise si dhe te prodhoje raportet e nevojshme.te jete i afte te deklaroje, te kontabilizoje, te raportoje dhe te ndjeke fizikisht detyrimet mbi tatime taksa paga sigurime dogana e cdo detyrim tjeter fiskal.harton pasqyrat financiare periodike sipas kerkesave te eprorit.mbron interesat e kompanise ne perputhje me legjislacionin tatimor., kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në adresën zyrtare të e-mailit: [email protected], Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë. Në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë punonjës të kualifikuar Punetor Ndertimi Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Eksperienca e meparshme perben avantazh por nuk eshte kriter i domosdoshem. Te jete korrekt ne orarin e punes dhe te kryej me pergjegjesi te plote te gjitha detyrat qe i ngarkohen nga inxhhinieri i objektit. I komunikueshem dhe bashkepunues me koleget., të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë nëpërmjet kontakteve tona : 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

RROBAQEPES TAPICIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozic

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të jenë të aftë të qepin të gjitha llojet e tegelave në tapiceri.Të jenë të aftë për qepje me makine syzator.Të kenë eksperienca të mëparshme pune.Të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës., aplikantët e interesuar të dërgojnë cv ose të na kontakojnë në numrin tonë të cel: 0684052085., Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

POMPIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po zgjeron stafin e saj ne departamentin e transportit n

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Te kete eksperience pune ne kete fushe.ofrohen kushte shume te mira pune dhe page., personat e interesuar të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

BOJAXHI MOBILERIE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozicio

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Kandidati duhet të ketë eksperiencë në lyerjen e materialeve mdf, mdf me rimeso dhe dru (kapakë kuzhinash, dollapësh etj). kandidati duhet të ketë eksperiencë në lyerjen e drurit me bojë uji. eksperienca e kërkuar , minimalisht 3 vite në këtë fushë., ë interesuarit janë të lutur të dërgojnë cv-në e tyre në [email protected], duke shënuar edhe pozicionin për të cilin aplikoni ose telefononi në numrin 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 13/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve
)