Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

SALDATOR Njoftime pune - Kompania RSM, ne fushen e sinjalistikes rrugore kerkon te punesoje: Saldator me TIG

Paga: fillon me 70.000 lek + sigurime |

Orari i punes 07:30-16:00., 25-50 vjec, kushte shume te mira pune, Adresa: Tirane

Botuar më 21/02/2024
fillon me 70.000 lek + sigurime

KOORDINATORE Njoftime pune - Kompania RSM, ne fushen e sinjalistikes rrugore kerkon te punesoje: Koordinatore zyre

Paga: fillon me 60.000 lek + sigurime |

Te njohi gjuhen Angleze dhe Italiane. Orari i punes 07:30-16:00., kushte shume te mira pune, Adresa: Tirane

Botuar më 21/02/2024
fillon me 60.000 lek + sigurime

INXHINIER NDERTIMI PUNË TIRANA

Paga: 70 000 lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Kerkohet inxhinier ndertimi me eksperienc ne fushen e ndertimit.puna eshte ne zbatim ne objekt dhe eshte pune afatgjate., Tiranë

Botuar më 21/02/2024
70 000 lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

SHOFER Njoftime pune - Kompania RSM, ne fushen e sinjalistikes rrugore kerkon te punesoje: Shofer

Paga: fillon me 70.000 lek + sigurime |

Klasi C+CAP. Orari i punes 07:30-16:00., 25-50 vjec, kushte shume te mira pune, Adresa: Tirane

Botuar më 21/02/2024
fillon me 70.000 lek + sigurime

MEKANIK Njoftime pune - Kompania RSM, ne fushen e sinjalistikes rrugore kerkon te punesoje: Mekanik

Paga: fillon me 80.000 lek + sigurime |

Orari i punes 07:30-16:00., 25-50 vjeç, kushte shume te mira pune, Adresa: Tirane

Botuar më 21/02/2024
fillon me 80.000 lek + sigurime

INXHINIER NDERTIMI PUNË TIRANA

Paga: 70 000 lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Kerkohet inxhinier ndertimi me eksperienc ne fushen e ndertimit.puna eshte ne zbatim ne objekt dhe eshte pune afatgjate., Tiranë

Botuar më 21/02/2024
70 000 lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

HIDRAULIK AGI KONS SHPK S&D është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në pozicionin: "Specialist Hidraulik". Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Shume e kenaqeshme |

Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., shqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre.lexon projekte dhe evidenton listën e materialeve të nevojshme., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 21/02/2024
Shume e kenaqeshme

VEZHGUES KAMERASH AGI KONS SHPK S & D Invest” është pjesë e Shoqërisë AGIKONS SH.P.K“S & D Invest” është një nga kompanitë e mirënjohura në fushën e manaxhimit dhe administrimit të pronës së përbashkët.Themeluar që në vitin 2008 S&D Invest men

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E Kenaqeshme |

Kandidati minimalisht te kete perfunduar Shkollen e mesmePreferohet me Profil IT, • monitoron sistemet e alarmit dhe ato te kamerave• bashkëpunon me qendrën operatore të shrsf-se së kontraktuar, për monitorimin e kryerjes së shërbimit nga punonjësit e sigurisë si dhe kontrollin e objekteve me grupet e gatshme të kësaj shrsf-je.• njofton personat pergjegjes për raste emergjente• evidenton në librat e shërbimit të gjitha detajet e ngjarjeve te ndodhura si dhe udhëzimet e dhëna nga drejtuesit.• jep informaciocione permes telefonit per temat per te cilat jane te interesuar banoret apo telefonues te ndryshem, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 21/02/2024
E Kenaqeshme

SALDATOR AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIK

Kontrata: Kohe e plote | Paga: mbi 150.000 |

Arsimi: i mesem - mesem profesional, Duhet të kenë eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike.Të njohin mirë proçesin e punës të saldimin me elektrik, argon dhe oksigjen.Të kenë aftësi në të punuarit në grup si edhe aftësi të koordinimit të punëve dhe projekteve.Të karakterizohet nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur afatet.Kandidatët duhet të kenë të paktën 2 vite eksperiencë pune.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizuese., shënimeambient miqësor punepagë qe arrin deri mbi 150.000 lekmundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., shënimeambient miqësor pune, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 21/02/2024
mbi 150.000

SHOFER FADROME ME GOMA Kompania " Gjikuria shpk" kerkon te punesoje Shofer Fadrome me goma

Paga: Pagese e kenaqshme |

Të ketë eksperiencë të mëparshme për mjete të renda (jo më pak se 5-vjet)2.Të jetë i afte të punoje në grup dhe i komunikueshem3.Korrekt në pune4.Të jetë i disponueshëm të punojë në Palasë, Dhërmi., te interesuarit te dergojne cv ne adresen e emailit

Botuar më 20/02/2024
Pagese e kenaqshme
)