Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

FINANCIERE BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave, interesohet të rekrutojë kandidate në pozicionin “Financiere” për Brunes Tiranë.

Paga: E kenaqshme |

-Të ketë përfunduar studimet universitare në Financë.-Të ketë njohuri shumë të mira në kontabilitet;-Të ketë njohuri në hedhjen e veprimeve në sistemin financiar dhe në kontrollin e tyre-Të kryejë rakordime klientesh e furnitoresh-Të njohë programin financiar NAV-Të ketë aftësi në analizimin e të dhënave financiare dhe përgatitjen e raporteve financiare-Të jetë korrekte, e organizuar dhe e orientuar drejt realizimit të detyrave në mënyrë të saktë dhe brenda afateve të përcaktuara-Të zoteroje aftesi te mira komunikuese edhe pune në grup., ? përgatitja e informacionit financiar të shoqerise;? regjistrimi i të dhënave financiare në sistemin kontabël, duke u bazuar ne informacionin e pasqyruar në kontrata, fatura shitje dhe blerje, arka, levizjet bankare, etj.;? regjistrimi i hyrje-daljeve të mallrave nga magazine;? mbikqyrja në vazhdimësi dhe me përpikmëri e proceseve financiare? kryerja e kontrolleve rregullisht të shitjeve dhe blerjeve, si dhe importeve., Tiranë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

USTA DURALUMINI Shoqeria “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: * Specialist Duroalumini/plastike per montim. * Specialist Duroalumini/plastike per punishte/ kangjella alumini.

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

- Te interesuarit të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Te kene te pakten nje vit experience pune, sipas pozicionit te kerkuar. 2. Te jene te pergjegjshem ne pune. 3. Aftesi per te punuar ne grup, Adresa: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: [email protected] ose te kontaktojne ne: +355 69 7085 825

Botuar më 30/09/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

PUNETOR DURALUMINI DHE PLASTIKE Shoqeria “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: * Ndihmes Specialist Duroalumini/Plastike per Punishte.

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

- Te interesuarit të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Te kene te pakten nje vit experience pune, sipas pozicionit te kerkuar. 2. Te jene te pergjegjshem ne pune. 3. Aftesi per te punuar ne grup, Adresa: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: [email protected] ose te kontaktojne ne: +355 69 7085 825

Botuar më 30/09/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

USTA DURALUMINI “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: * Specialist Duroalumini/Plastike per Xham

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

- Te interesuarit të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Te kene te pakten nje vit experience pune, sipas pozicionit te kerkuar. 2. Te jene te pergjegjshem ne pune. 3. Aftesi per te punuar ne grup, Adresa: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: [email protected] ose te kontaktojne ne: +355 69 7085 825

Botuar më 30/09/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

NDIHMES SPECIALIST Shoqeria “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: * Ndihmes Specialist Duroalumini/Plastike per Montim

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

- Te interesuarit të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Te kene te pakten nje vit experience pune, sipas pozicionit te kerkuar. 2. Te jene te pergjegjshem ne pune. 3. Aftesi per te punuar ne grup, Adresa: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: [email protected] ose te kontaktojne ne: +355 69 7085 825

Botuar më 30/09/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

SPECIALIST “PE- VLA- KU” sh.p.k kerkon te punesoje punetore, te cilet te jene te gatshem te punojne ne objektin tone ne Vore: * Specialist Duroalumini/Plastike per Punishte/Kangjella Alumini

Paga: OFROHEN PAGA TE MIRA |

- Te interesuarit të permbushin kërkesat si me poshtë: 1. Te kene te pakten nje vit experience pune, sipas pozicionit te kerkuar. 2. Te jene te pergjegjshem ne pune. 3. Aftesi per te punuar ne grup, Adresa: Te gjithë kandidatet e interesuar të dërgojnë CV-të e tyre në adresen: [email protected] ose te kontaktojne ne: +355 69 7085 825

Botuar më 30/09/2023
OFROHEN PAGA TE MIRA

PUNETOR MAGAZINE Oferta pune - Kerkohen punetor ne magazine

Paga: Pagese e kenaqshme |

Mosha 25-47 vjec, te interesuarit te kontaktojne ne

Botuar më 29/09/2023
Pagese e kenaqshme

SHOFER BETONIERE Oferte pune- Kompania "Gjikuria shpk" Është një kompani prestigjoze në tregun shqiptar e cila operon në fushën e ndërtimit dhe kryesisht në atë të infrastrukturës.Aktualisht kompania po zbaton disa projekte të rëndesishme në ran

Paga: Pagese e kenaqshme |

1.Të jetë i pajisur me patent C CE, CAP, Karte Tahografi.2.Të ketë eksperiencë të mëparshme për mjete të renda (jo më pak se 5-vjet)3.Të jetë i afte të punoje në grup dhe i komunikueshem4.Korrekt në pune5.Të jetë i disponueshëm të punojë në Palasë, Dhërmi., do te kete ne pergjegjesi ruajtjen e magazinave dhe kantiereve, Adresa: Dhermi, Tiranë

Botuar më 28/09/2023
Pagese e kenaqshme

SHOFER KAMIONI Oferte pune- Kompania "Gjikuria shpk" Është një kompani prestigjoze në tregun shqiptar e cila operon në fushën e ndërtimit dhe kryesisht në atë të infrastrukturës.Aktualisht kompania po zbaton disa projekte të rëndesishme në rang

Paga: Pagese e kenaqshme |

1.Të jetë i pajisur me patent C CE, CAP, Karte Tahografi.2.Të ketë eksperiencë të mëparshme për mjete të renda (jo më pak se 5-vjet)3.Të jetë i afte të punoje në grup dhe i komunikueshem4.Korrekt në pune5.Të jetë i disponueshëm të punojë në Palasë, Dhërmi., do te kete ne pergjegjesi ruajtjen e magazinave dhe kantiereve, Adresa: Dhermi, Tiranë

Botuar më 28/09/2023
Pagese e kenaqshme

MANOVRATOR Oferte pune- Kompania "Gjikuria shpk" Është një kompani prestigjoze në tregun shqiptar e cila operon në fushën e ndërtimit dhe kryesisht në atë të infrastrukturës.Aktualisht kompania po zbaton disa projekte të rëndesishme në rang ven

Paga: Pagese e kenaqshme |

1.Të jetë i pajisur me patent C CE, CAP, Karte Tahografi.2.Të ketë eksperiencë të mëparshme për mjete të renda (jo më pak se 5-vjet)3.Të jetë i afte të punoje në grup dhe i komunikueshem4.Korrekt në pune5.Të jetë i disponueshëm të punojë në Palasë, Dhërmi., do te kete ne pergjegjesi ruajtjen e magazinave dhe kantiereve, Adresa: Dhermi, Tiranë

Botuar më 28/09/2023
Pagese e kenaqshme
)