Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania në kuadër të zgjerimit të aktivitetit t

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidatit. |

Arsimi: mesem profesional, Eksperienca në fushën e ndërtimit përbën avantazh por nuk është kriter.Mosha e kërkuar mbi 18 vjec.Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt.Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar., suporton specialistin në proçese pune si: murature, suvatim, armaturë etj.transporton materiale të ndryshme.kujdeset që objekti të jetë i pastër dhe i rregullt., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit.bonus per çdo mik te referuar ne kompani., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 0684052 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidatit.

SPECIALIST NDERTIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga deri ne 100.000 leke. |

Eksperiencë e mëparshme pune në fushën e ndërtimit. të zotërojë në nivel të mirë proçeset kryesore të punës si: muratur, suvatime, hidroizolime, armaturë etj.të jetë i përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës. raporton inxhinierit / teknikut te objektit., koha e punës: kohë e plotë.e hënë - shtunë , ora 07:30 - 16:00 (30 min pushim dreke).ofrohen kushte shumë të mira pune. bonus per çdo mik te referuar ne kompani., për më tepër informacion jeni të lutur të kontaktoni ne nr e kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
Paga deri ne 100.000 leke.

TEKNIK ELEKTRICIST AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë: Elektriçist.

Paga: E diskutueshme. |

Instalon dhe garanton mirëmbajtjen e lidhjeve elektrike, aparateve, pajisjeve të tjera.identifikon mosfunksionimin e sistemeve elektrike dhe komponentëve te tyre, duke përdorur pajisje e testimi, për të gjetur shkakun e një defekti dhe për ta korrigjuar atë.instalon dhe mirëmban paisjet e sistemeve të ndriçimit.realizon inspektime të komponentëve elektrik të tilla si transformatorë dhe automatë. drejton brigade., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit. bonus per cdo mik te referuar ne kompani., personat e interesuar të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1. Tiranë, Albania, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
E diskutueshme.

HIDRAULIK AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania kërkon të punësojë staf të kualifikuar në pozi

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Arsimi: mesem profesional, Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., shqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit.bonus per çdo mik te referuar ne kompani., kandidatët të cilët janë të interesuar të kontaktojnë nëpërmjet nr të kontkatit: 068 40 52 085 ., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
E diskutueshme.

MENAXHER PROJEKTI AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në departam

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Arsimi: master niv.1, Leje drejtimi: kategoria b, Gjuhet e huaja: anglisht - italisht, Të ketë përfunduar arsimin e larte, preferohet degen e inxhinierise dhe ekonomise.Të ketë të paktën 3 vjet eksperience pune.Preferohen kandidatë me eksperiencë në sektorin e ndërtimit.Të ketë aftesi shumë të mira menaxheriale, komunikuese, organizuese dhe planifikuese.Të zoterojë në nivel shumë të mire ''Paketën Office''., planifikon, realizon dhe finalizon projektin sipas afateve kohore dhe buxhetit të përcaktuar (sipas projekt-preventivit).garanton marrjen dhe ekzistencën e informacionit teknik-financiar nga kompania dhe jashtë saj në funksion të zbatimit të projektit.interpreton dhe realizon në plan pune objektivat e projektit duke mbikqyrur zbatimin e tij sipas buxhetit dhe standardeve të cilësisë.harton dhe zbaton strategji efikase për reduktimin e kostove.zhvillon fushata periodike prokurimi në funksion të projektit dhe nevojave të kompanisë, për produktet që kërkohen për zbatimin e tij dhe sipas kontratës të nënshkruar.ndjek dhe finalizon kontratën me furnitorët e rinj ose ekzistues, pas fushatës së prokurimit.garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërëë të mundur rakordimin me grupet e punës dhe materialeve.përfaqëson kompanine me pale të treta për çeshtjet e lidhura me projektin.mbikqyr dhe ndjek në mënyre të vazhdueshme stafin në varësi, duke mbajtur përgjegjësi për performancën e tyre.analizon dhe interpreton në mënyrë të vazhdueshme ecurinë e projektit dhe e paraqet informacionin në raporte tek administratori dhe investitori i kompanisë., puna e nderthurur ne zyra + terren. paga eshte shume e kenaqshme dhe e lidhur me performamcen ne pune., kandidatët e interesuar të dërgojnë portofolin e tyre professional nëpërmjet adresës zyrtare të emailit: [email protected] duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin aplikojn, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit 2", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
E diskutueshme.

ASISTENT MENAXHER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj Agikons Sh

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Arsimi: master niv.1, Gjuhet e huaja: anglisht - italisht, Programet kompjuterike: autocad, Të ketë përfunduar arsimin e larte, preferohet degen e inxhinierise dhe ekonomise.Të ketë të paktën 3 vjet eksperience pune, preferohet në sektorin e ndërtimit.Të ketë njohuri rreth dokumentacioneve teknike, financiare dhe tekniko-finaciare të kompanive të ndërtimit.Të ketë aftësi menaxheriale në komunikim, në blerje e shitje, në ndërtimin dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave etj.Të përdorë mirë programet baze Office, Outlook etj. (vecanerisht EXCEL)., asiston manaxherin e projektit ne realizimin e detyrave:planifikimi , ekzekutimi dhe finalizimi i projekteve brenda afateve dhe buxheteve.detajimi dhe zbërthimi i burimeve te nevojshme financiare, kapacitetet dhe grupet e punës për realizimin në kohë të projekteve.zbatimi i strategjive dhe vlerësimeve për reduktimin e kostove të projekteve përkatëse.zhvillimi i fushatave te prokurimit sipas nevojave dhe specifikave të projekteve dhe më gjerë.hartimi dhe interpretimi i raporteve financiare dhe përcjellja e tyre pranë departamenteve të tjera të kompanisë si dhe drejtorit ekzekutiv brënda afateve. planifikimi dhe kontrolli i ecurisë se proçeseve të punës në objekte.drejtimi dhe mbikëqyrja e ekipeve të punës.organizimi dhe koordinimi i punës, si dhe raportimi tek bashkëpunëtorët e projektit., puna e nderthurur ne zyra + terren. paga eshte shume e kenaqshme dhe e lidhur me performancen ne pune., kandidatët e interesuar të dërgojnë portofolin e tyre professional nëpërmjet adresës zyrtare të emailit: [email protected] duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin aplikojn, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
E diskutueshme.

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.ë kuadër të zgjerimit të saj , për një nga projektet më t

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar ne eksperiencen e kandidatit. |

Përbën avantazh eksperienca e mëparshme në fushën e ndërtimit.Kandidatët preferohen të jenë me vendbanim në Hamallaj , Shijak , Sukth .Mirëpresim kandidatë edhe nga Tirana., ofrohen kushte shumë të mira pune.kontratë e rregullt pune afatgjatë.transport i siguruar nga kompania.mundësi rritje profesionale për të gjithë ata që duan të fitojnë një zanat.bonus per çdo mik te referuar ne kompani., të interesuarit të kontaktojnë +355 68 40 52 085., Adresa: Gjiri i Lalëzit, Rezervati Rrushkull, Hamallaj https://maps.app.goo.gl/2VegW1x9yKLw8UTx5?g_st=iw ., Durrës

Botuar më 06/12/2023
Bazuar ne eksperiencen e kandidatit.

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK Në kuadër të zhvillimit të saj kompania AGIKONS Sh.P.K lider në fushën e ndërtimit po kërkon të rekrutoj staf për projektin "Flower Hill Residence", në Lundër. Pozicioni i Punës: Punëtor NdërtimiVendodhja: LundërKo

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar ne eksperiencen e kandidatit. |

Kandidatët duhet të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt gjatë orarit të punës. Eksperienca e punës në fushën e ndërtimit përbën avantazh por nuk është kriter i domosdosshëm . Preferohen kandidatë me banim në Lundër., transport të materialeve të ndryshme në objekt. pastrim dhe mirëmbajtje e objektit. ndjek dhe zbaton me përpikmëri çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga përgjegjës., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit.bonus per çdo mik te referuar ne kompani., mirëpresim aplikimet tuaj nëpërmjet nr tonë të kontaktit +355 68 40 52 085., Adresa: Lunder. https://maps.app.goo.gl/7hfgc7akANFVF1DA7, Tiranë

Botuar më 06/12/2023
Bazuar ne eksperiencen e kandidatit.

PUNONJES Njoftime pune - LIDERPLAST Kërkon të punësojë

Paga: ** Pagesa 1.200 Euro + Bonuse dhe tranpsorti i perfshire |

* Punonjes - Usta me eksperience pune. * E Shtuna me orar te reduktuar. * E Diela pushim

Botuar më 05/12/2023
** Pagesa 1.200 Euro + Bonuse dhe tranpsorti i perfshire

USTA Njoftime pune - LIDERPLAST Kërkon të punësojë

Paga: ** OFROHET PAGESE 1.200 EURO + bonuse dhe tranpsorti i perfshire |

* Usta - Punetor me eksperience pune. * Ofrojme kushte shume te mira pune. * E Diela pushim. * E Shtuna me orar te reduktuar

Botuar më 05/12/2023
** OFROHET PAGESE 1.200 EURO + bonuse dhe tranpsorti i perfshire
)