logo

Çelësi

Tracking pixel for ad 799867
no image

INXHINIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në Departamentin Tek

Tirane • Albania

1016

PËRSHKRIMI

INXHINIER AGI KONS SHPK AGIKONS SH.P.K ËSHTË NJË NGA KOMPANITË LIDER NË FUSHËN E NDËRTIMIT NË SHQIPËRI, E CILA DALLOHET PËR STANDARDET DHE CILËSINË E PUNIMEVE ME ÇMIMET MË KONKURUESE NË TREG.KOMPANIA PO KËRKON TË ZGJEROJË STAFIN E SAJ NË DEPARTAMENTIN TEK

Arsimi: master niv.1, Programet kompjuterike: autocad - microsoft excel - microsoft office, Përshkirm i Përgjithshëm;Inxhinier/e Preventivues do të duhet të marrë përsipër përgjegjësinë për hartimin dhe rivleresimin e preventivave duke zhvilluar analiza teknike të zërave të rinj të punës në përgatitjen e dokumentacionit Tekniko-Ligjor dhe Financiar sipas afateve të përcaktuara nga projekti ., garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit mbështetës për zbatimin e projektit sipas kontratave të sipërmarrjes;bashkëpunon me ekipin për përgatitjen e dokumentacionit tekniko–ligjor & tekniko–financiar të objektit deri në dorëzimin përfundimtar të tij;harton dhe zbërthen preventivat e objekteve të planifikuara për ndërtim;harton analizat teknike të zërave të punës bazuar mbi çmimet e materialeve;nxjerr koeficientet tekniko – ekonomik që shërbejne për planifikim fondi sipas llojit të ndërtimit;rivlereson preventivat me fonde publike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga kompania dhe mbas shqyrtimit të projektit, aplikon çmimet për njësi sipas analizave teknike të miratuara me v.k.m;zbërthen në sasi dhe vlerë punimet e situacionuara;bashkëpunon me departamentet e kompanisë për problematikat e hasura gjatë proçeseve të punës. kualifikimet;diplomë në fakultetin e inxhinierisë së ndërtimit.përvojë pune mbi 3 vjet në përllogaritje kostoje dhe preventiv.të zotërojë shumë mirë paketën office.të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, analitike dhe planifikuese., menyra e aplikimit:kandidatët e interesuar të dërgojnë portofolin e tyre professional nëpërmjet adresës zyrtare të emailit: [email protected] duke specifikuar në subjekt pozicionin., Tiranë

SEKTOR

Njoftime pune

ad

KARTA EXTRA

Është një kartë klienti e cila mund të përdoret në të gjitha dyqanet, lokalet, baret dhe restorantet afër teje… por edhe më tej! Mund të blesh atë që do, ku të duash dhe kur të duash duke mbledhur pikë që do të të shërbejnë si bonuse për blerjet dhe shërbimet e ardhshme që do të bësh.

Ofertat e javës

Eksploro ofertat e javës, gjej çmimin më të mirë për produktin tënd. Profesionistët tanë do të ndihmojnë të gjesh zgjidhjen më të mirë për ty.

Kërko preventiv

Kërko një ofertë të detajuar për produktin tënd.

Ja disa këshilla për ty

Që njoftimi yt të jetë sa më efektiv dhe i suksesshëm, ndiq disa këshilla të rëndësishme që do të ndihmojnë në këtë proçes.

Çelësi është zgjidhja perfekte për ty si qytetar apo biznes

ad

EXPIRED