Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNETOR MAGAZINE Njoftime pune - KOMPANI PRIVATE Kërkon të punësojë

Paga: PAGESA E KENAQSHME + SIGURIME |

* Mosha deri 45 vjeç. * Kompania jone ofron kushte shume te mira pune, Adresa: Rr. "Siri Kodra". Te interesuarit te kontaktojne ne what's up ne:

Botuar më 01/10/2023
PAGESA E KENAQSHME + SIGURIME

MAGAZINIER BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k. një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave,në sajë të zgjerimit të aktivitetit,kërkon kandidatë për pozicionin Magazinier VLORE

Paga: E kenaqshme |

Duhet të ketë mbaruar minimalisht arsimin e mesëm (Arsimi i lartë përbën avantazh).• Duhet minimalisht 2 (dy) vjet eksperiencë si magazinier• Të jetë korrekt në respektimin e orareve.• Të kete cilësi të mira të drejtimit të grupit dhe punës në grup., eshte pergjegjës per ruajtjen dhe sistemimin e mallrave në ambientet e magazinës.• kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në magazinën përkatëse si dhe komunikon me operatoren e finances në magazinë për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.• kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazina përkatëse dhe krahason sasite fizike të bëra dalje me dokumentacionin përkatës shoqerues.• mban dhe organizon ndarjen e produkteve sipas datave të skadencës si dhe informon drejtorin e logjistikes për çdo sasi malli për të cilin po afron data e skadencës.ky kontroll duhet te bëhet periodik sipas mënyrës që ai organizon punën në magazinë.• siguron ndarjen e saktë të detyrave për punonjësit e magazinës për sistemimin e mallrave përgatitjen e porosive dhe administrimin e paketimeve dhe materialeve promocionale.• mban një listë me gjitha barkodet e produkteve dhe njofton operatoren e financës sa herë ka ndryshime të barkodeve gjatë furnizimeve.• monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve., Vlorë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

TEKNIK ELEKTRICIST BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saj te zgjerimit të aktivitetit kerkon 1 (nje) kandidat në pozicionin: TEKNIK ELEKTRIK

Paga: E kenaqshme |

Minimalisht te kete mbaruar Shkollen e mesme-Preferohet shkolle profesionale ose kurse profesionale për Teknike Elektrike/Elektronike.-2 vite punë në të njëjtin profil, është përgjegjës për sistemet elektrike që përfshijnë panelet kryesore të tensionit tëulët dhe të mesëm-kontrollon gjëndjen e gjeneratorëve, gjëndjen e depozitës së naftës, paneletpërkatëse.-inspekton dhomën e paisjeve elektrike/elektronike dhe panelet për ndonjë anomali-kontrollon llampat dhe transformatorët e llampave dhe bën zëvendësimin e tyre.-është përgjegjës për matjen dhe kontrollin e parametrave elektrike në panelet kryesore dhedytësore të shpërndarjes dhe njofton në mënyrë periodike për ecurinë e tyre.-kontrollon sistemin ups nëse funksionon në rregull.-eshtë përgjegjës për gjithë punët elektrike/elektronike në showroom dhe dyqanet etjera të kontraktuara nën përgjegjësi-drejton sistemin e ndezjes/fikjes së gjithë dritave të qendrës në bazë të orarit tëpërcaktuar.-kontrollon aparaturat nëse punojnë dhe ndizen në kohë nëpërmjet kontrollit mesistemin bms & timer.-kontroll i infrastruktures data-rack -tel -fo, Tiranë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

AGJENT SHITJESH BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave, interesohet të rekrutojë “Agjent Shitje në Terren”.

Paga: E kenaqshme |

- Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë në fushën e Marketingut apo Ekonomisë.- Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë në fushën e shitjeve.- Të jete i rregullt, serioz, i shkathet, ambicioz dhe të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.- Të ketë aftesi organizative dhe manaxheriale.- Të ketë njohuri të gjuhes angleze (gjuhet e tjera përbejnë avantazh)- Të ketë leje drejtimi automjeti.- Mosha 27-35 vjeç, 1-mirëmban rrjetin e klienteve ekzistues dhe identifikon kliente te rinj per kompanine2. prezanton në mënyrë profesionale produktet të cilat trajtohen në portofilin e tij të shitjes.3. identifikon nevojat për produkte të klientëve dhe jep propozime të ndryshme për të maksimizuar shitjet.4. informon departamentet përkatese për tregun e produkteve që menaxhon.5. ofron shërbim te klientet, si para, po ashtu dhe pas shitjes.6. merr pjesë në trajnime të ndryshme që ofrohen nga kompania.7. raporton mbi mbarëvajtjen e punës javore te departamentet perkatese., Tiranë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

PUNETOR MAGAZINE BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saje te zgjerimit te aktivitetit kerkon te punesoj Punetor Magazine per BRUNES VLORE

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme |

Te kete eksperienca puneAftësi shumë të mira komunikimi dhe punë në ekip.I aftë të koordinoje dhe te balancoj punën., të bëj hyrje në magazinë, çdo mall që vjen nga klientët dhe furnitorët dhe të bëjë inventarizimin e gjendjes.te përgatisë lëndët që do t'i dërgohen fabrikave të prodhimit, në përputhje me urdhërat e punë të ardhura nga menaxheri operacional.të kryej sistemimin e mallrave në magazinë, duke krijuar hapësirë të mjaftueshme manovrimi., Vlorë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

SHITESE NE SHOWROOM BRUNES Kompania Brunes sh.p.k ,nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saje te zgjerimit te aktivitetit,kerkon te punesoje nje kandidate femer ne pozicionin Prezantuese(SHITESE)

Paga: E kenaqshme |

Te kete perfunduar arsimin e larte.-Te kete eksperience pune ne shitje.-Te jete person i rregullt dhe me deshire per pune., komunikimi dhe sherbimi me klientet.- njohja e produkteve dhe gjendjes se magazines ne cdo moment.- sjellje aktive dhe sugjerimet mbi mbarevajtjen e punes.- pergjegjesia per mirembajtjen e showroom-it., Tiranë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

MAGAZINIER Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin Magazinier per Tirane ! Një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

• Te kete mbaruar arsimin e larte (Preferohen deget e Ekonomise)• Duhet minimalisht 2 (dy) vjet eksperiencë si magazinier.• Të jetë korrekt në respektimin e orareve.• Të kete cilësi të mira të drejtimit të grupit dhe punës në grup, eshte pergjegjës per ruajtjen dhe sistemimin e mallrave në ambientet e magazinës.• kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në magazinën përkatëse si dhe komunikon me operatoren e finances në magazinë për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.• kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazina përkatëse dhe krahason sasite fizike të bëra dalje me dokumentacionin përkatës shoqerues.• mban dhe organizon ndarjen e produkteve sipas datave të skadencës si dhe informon drejtorin e logjistikes për çdo sasi malli për të cilin po afron data e skadencës. ky kontroll duhet te bëhet periodik sipas mënyrës që ai organizon punën në magazinë.• siguron ndarjen e saktë të detyrave për punonjësit e magazinës për sistemimin e mallrave përgatitjen e porosive dhe administrimin e paketimeve dhe materialeve promocionale.• mban një listë me gjitha barkodet e produkteve dhe njofton operatoren e financës sa herë ka ndryshime të barkodeve gjatë furnizimeve.• monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve., personat e interesuar duhet të dërgojnë cv-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel, Tiranë

Botuar më 01/10/2023
Pagese konkuruese ne treg

MERCHANDISER BRUNES Kompania Brunes sh.p.k ,nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave,ne saje te zgjerim te aktivitetit, kerkon kandidate potencial per pozicionin “MERCHANDISER”

Paga: E kenaqshme |

Te kete perfunduar arsimin e larte ne Administrim Biznesi- Te kete ekseperience pune minimalisht 5 vite ne te njejtin profil.- PC literate- Anglisht, Italisht dhe cdo gjuhe tjeter shtese perben avantazh- Te jete i/e disponueshme per te levizur sipas nje plani te caktuar ne te gjitha Pikat e Brunes ne Shqiperi- Te disponoje patente te kategorise B, sigurohet qe te gjitha pikat e shitjes kane te ekspozuara ne menyren e duhur etikat e cmimeve, specifikimet, etiketat e zbritjeve/ ofertave apo materiale te tjera te nevojshme ne show-room.- mban nje sasi te pranueshme etiketash apo materialesh te tjera merchandise te gatshme sipas kerkeses.- planifikimi i nje route vizitash ne terren.- vizita ad-hoc ne terren me qellim identifikimin e devijancave te ndryshme qe mund te rezultojne nga raportet e shitjes.- identifikon dhe etiketon produktet qe nuk jane etiketuar duke perdorur stokun qe mban gjendje (gjate vizitave neper pika)- identifikon, bazuar dhe ne raportet e shitjes, cilat produkte duhet te qendrojne te ekspozuara dhe ku.- njeh te gjitha produktet dhe ka informacion te mjaftueshem per promovimin e tyre.- identifikon dhe zevendeson materialet reklamuese te demtuara.- bashkepunon me menaxheret e shitjes dhe me departamentin e marketingut per te identifikuar cilat produkte kane nevoje per etiketa apo materiale te tjera mbeshtetese.- detyra te tjera ne varesi te kerkeses nga menaxhimi., Tiranë

Botuar më 01/10/2023
E kenaqshme

PIRUNIST Kompania "Brunes" sh.p.k ne saj te zgjerimit të aktivitetit kerkon 1 (nje) kandidate në pozicionin: PIRUNIST per Tiranen Nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

Të ketë 3 vite eksperiencë punë në pozicione të ngjashme.Të ketë certifikatë për përdorimin e pirunit.Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë.Të ketë aftësi të punës në grup., kryen ngarkimin-shkarkimin e produkteve nga qelizat në bazë të të dhënave të sistemit të magazinës.vendos produktet në destinacionin e tyre në qeliza sipas emërtimit dhe barkodit.përgjegjës për përdorimin në mënyrën e duhur të pirunit.zbatimi i rregullave të sigurimit teknik për përdorimin e pirunit.zbatimi i rregullave të sigurisë në punë., mund të aplikoni duke dërguar cv tuaj në adresën e emailit ose ne numrin e telefonit

Botuar më 01/10/2023
Pagese konkuruese ne treg

PUNETOR MAGAZINE Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin 3 Punetor Magazine Një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

Te kete eksperienca puneAftësi shumë të mira komunikimi dhe punë në ekip.I aftë të koordinoje dhe te balancoj punën, të bëj hyrje në magazinë, çdo mall që vjen nga klientët dhe furnitorët dhe të bëjë inventarizimin e gjendjes.te përgatisë lëndët që do t'i dërgohen fabrikave të prodhimit, në përputhje me urdhërat e punë të ardhura nga menaxheri operacional.të kryej sistemimin e mallrave në magazinë, duke krijuar hapësirë të mjaftueshme manovrimi., personat e interesuar duhet të dërgojnë cv-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel, Tiranë

Botuar më 01/10/2023
Pagese konkuruese ne treg
)