Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

NDIHMES SALDATOR AGI KONS SHPK Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në Repartin e Saldimit në pozicionin "Saldator". Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga bazuar në përvojën e kandidatëve. |

Arsimi: i mesem, Kandidatët duhet: Duhet të kenë pak eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike.Të kenë pak njohuri në proçeset e punës të saldimin me elektrik, argon dhe oksigjen.Të karakterizohen nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur detyrat e caktuara nga përgjegjësi.Të suportojnë specialistin në proçese të ndryshme pune., mosha 20+, ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit jane te lutur te kontaktojne ne nr e kontaktit 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 07/06/2023
Paga bazuar në përvojën e kandidatëve.

HIDRAULIK AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania kërkon të punësojë staf të kualifikuar në pozi

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga bazuar ne eksperiencen e kandidatit. |

Arsimi: mesem profesional, Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., eksperiencë e mëparshme pune minimalisht 3 vite., mosha 25+, detyratshqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit., të interesuarit mund të kontaktojnë në nr: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 07/06/2023
Paga bazuar ne eksperiencen e kandidatit.

RROBAQEPES TAPICIER AGI KONS SHPK Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në pozicionin Rrobaqepëse Tapicerie. Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar në përvojën e kandidatëve. |

Kriteret e Kandidatit: Të jenë të aftë të qepin të gjitha llojet e tegelave në tapiceri.Të jenë të aftë për qepje me makine syzator.Të kenë eksperienca të mëparshme pune.Të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës., eksperiencë e mëparshme pune minimalisht 3 vite., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit., aplikantët e interesuar të dërgojnë cv ose të na kontakojnë në numrin tonë të cel: 0684052085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 07/06/2023
Bazuar në përvojën e kandidatëve.

PUNETOR DURALUMINI DHE PLASTIKE AGI KONS SHPK Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në Repartin e Plastikës në pozicionin "Punëtor Plastike / Duroalu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga në varësi të eksperiencës së kandidatit. |

Arsimi: i mesem, Kandidati preferohet te kete eksperience te meparshme pune;Të jetë i aftë të lexojë skicat;, eksperiencë pune minimalisht 3 vite., ofrohet mundësi rritjeje profesionale. ofrohet mundësi promovimi brenda grupit., te interesuarit te aplikojne nepermjete nr të kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 07/06/2023
Paga në varësi të eksperiencës së kandidatit.

SALDATOR AGI KONS SHPK Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në Repartin e Saldimit në pozicionin "Saldator".

Paga: E diskutueshme. |

KualifikimetDuhet të kenë eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike.Të njohin mirë proçesin e punës të saldimin me elektrik, argon dhe oksigjen.Të kenë aftësi në të punuarit në grup si edhe aftësi të koordinimit të punëve dhe projekteve.Të karakterizohet nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur afatet.Kandidatët duhet të kenë të paktën 2 vite eksperiencë pune.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizuese., ofrohen kushte shumë të mira punë dhe pagë e kënaqshme. mundësi rritje profesionale., të interesuarit mund të dërgojnë eksperiencat e tyre të punës nëpërmjet adresës së e-mailit: [email protected]: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 07/06/2023
E diskutueshme.

PUNETOR AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kompania e mirënjohur

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Arsimi: i mesem - mesem profesional, eksperienca e punës në këtë fushë përbën avantazh por nuk është kriter.të karakterizohet nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur afatet., 20+, ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit., aplikantët e interesuar mund të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085.• ofrohen trajnim nga stafi i kualifikuar per këtë pozicion., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 07/06/2023
E diskutueshme.

MAGAZINIER OBJEKT NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në p

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga bazuar në përvojën e kandidatëve. |

Arsimi: i larte, Programet kompjuterike: microsoft excel - microsoft office - microsoft outlook, Kandidatët duhet të kenë përfunduar shkollën e lartë, preferohen në Fakultetin Ekonomik.Duhet të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune si Magazinier.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup., eksperiencë e mëparshme pune minimalisht 3 vite., detyratmagazinieri është përgjegjës për të ruajtur e mirëmbajtur mallrat e magazinës si edhe për të realizuar veprimet e nevojshme për marrjen e tyre në dorëzim ose për nxjerrjen e tyre nga magazina.menaxhon dhe kryen me sukses çdo proçes që lidhet me magazinimin e materialeve të ndryshme të kompanisë.kontrollon të gjitha materialet dhe produktet fizikisht që hyjnë dhe dalin në hapësirën që ka nën përgjegjësi.kujdeset për mirëmbajtjen e magazinës dhe administrimin e materialeve.realizon ruajtjen të dokumentacionit të mëparshëm si dhe atij aktual sipas standardeve të kompanisë.kontrollon sasinë edhe cilësinë e materialeve duke realizuar krahasime të çmimeve për periudha të ndryshme nga furnitorë të ndryshëm.përgatit raporte për manaxherin financiar në të cilën pasqyron punët e realizuara, problematikat e ndryshme dhe detyrat e tjera që mund të krijohen në lidhje me ketë profil pune.të ketë aftësi të mira të ''paketës office'', si edhe të përdorë programin financiar ''alpha business''., aplikantet e interesuar te dergojne cv-ne e tyre ne adresen tone te emailit: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë , Tiranë, Tiranë

Botuar më 07/06/2023
Paga bazuar në përvojën e kandidatëve.

MENAXHER SHITJESH AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Mag Utilities është pjesë e grupit të shoqërisë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E negociueshme! |

Kualifikimet Të ketë përfunduar arsimin e lartë;Të kenë aftësi shumë të mira marketingu dhe shitje;Të ketë eksperiencë të mëparshmë pune në këtë profil.Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.Të ketë aftësi menaxhuese dhe vendimarrëse.Të ketë aftësi shume te mira te gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar.Të jetë Person energjik & krijues., detyratprezanton produktet dhe shërbimet e kompanisë tek klientët potenciale;mban kontakt të vazhdueshëm me klientët si dhe u përgjigjet kërkesave specifike të klientëve;menaxhon dokumentacionin dhe kontratat me klientet;siguronë zbatimin e të gjitha politikave të kompanisë;bën studime mbi ofertat e konkurrentëve dhe propozon politika dhe strategji të reja;të bashkëpunojë me departamentet përkatëse deri ne zgjidhjen e çdo problemi/kërkese nga klientët;të arrijë objektivat e përcaktuara nga kompania;, lutemi të dërgoni cv-në dhe referenca të eksperiencave të mëparshme në adresen e e-mailit: [email protected]/të interesuarit të specifikojnë pozicionin e tyre të punës gjatë aplikimit, të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr. 9887,date 10.03.2008 i ndryshuar,vendosur nga kuvendi i shqipërisë për mbrojtjen e të dhënave., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 07/06/2023
E negociueshme!

OPERATOR LINJE PRODHIMI AGI KONS SHPK Gikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Mag Utilities është pjesë e grupit të shoq

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Kandidati preferohet te kete eksperience te meparshme pune;të ketë nivel të lartë përgjegjshmërie në punë;të ketë aftësi në zbatimin e procedurës së operimit të linjës së prodhimit;të kryej raportime periodike tek përgjegjësi për prodhimin , problematikat apo nevojat në repart., kandidatët e interesuar për më tepër informacion mund të kontaktojnë në: 068 40 52 085., email: [email protected]: blloku rezidencial "kodra e diellit", selitë, tiranë., Tiranë

Botuar më 07/06/2023
E diskutueshme.

PUNETOR AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Mag Utilities është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS.

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E negociueshme. |

Arsimi: i mesem, kandidati preferohet të ketë eksperiencë të mëparshme pune;të ketë nivel të lartë përgjegjshmërie në punë;të ketë aftësi në punë dhe procese mekanike;të zbatojë me përpikmëri detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi;, ofrohet mundësi trajnimi nga staf i kualifikuar.ofrohet mundësi rritje profesionale dhe promovimi brenda grupit. kandidatët e interesuar për më tepër informacion mund të kontaktojnë në: 068 40 52 085., email: [email protected]: blloku rezidencial "kodra e diellit", selitë, tiranë., Tiranë

Botuar më 07/06/2023
E negociueshme.
)