Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

HIDRAULIK Njoftime Biznesi - TIRANA POOLS Kërkon të punësojë

Paga: 70.000 Leke |

Kompani ndertimi te pishinave, jacuzzi, sauna dhe shatervane, ofrohet mundesi rritje page mbas 3 muajsh, Adresa: Ish Stacioni i Tiranes se Re, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
70.000 Leke

KONTABILIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi duke kërkuar : Kontabilist/e për Agikons.Qëllimi i po

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Te kete mbaruar Fakultetin Ekonomik te plote (3+2) dega Finance. (Preferohet Finance - kontabilitet ).Nje diplome pasuniversitare perben avantazh.Te kete te pakten 3 vjet eksperience pune si ekonomiste dhe preferohet ne sektorin e ndertimit.Te kete njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.Te njohe mire programin Alpha Business ,te perdore programet baze Office, Outlook etj.Te kete njohuri shume te mira mbi standartet kontabel.Te njohe shume mire legjislacionin.Të jetë e përgjegjshme dhe korrekte në punë.Të ketë aftësi të mira organizative.Te kete aftesi te punoje ne grup dhe nen trysni., te kete dhe te zhvilloje njohurite kontabel ne veprimtarine ekonomike te kompanise.te njohe dhe te azhornoje vazhdimisht legjislacionin financiar dhe tatimor.te jete i/e afte ne hedhjen e veprimeve financiare ne programin kompjuterik te kontabilitetit alfa business ne kohe e me cilesi.te jete i/e afte te pergatise rakordoje dhe pasqyroje raportet mbi inventaret, klientet, furnitoret dhe llogarite te ndryshme.te jete i/e afte te kuptoje, te analizoje dhe te kontabilizoje situacionet e periodike te objekteve te shoqerise si dhe te prodhoje raportet e nevojshme.te jete i afte te deklaroje, te kontabilizoje, te raportoje dhe te ndjeke fizikisht detyrimet mbi tatime taksa paga sigurime dogana e cdo detyrim tjeter fiskal.harton pasqyrat financiare periodike sipas kerkesave te eprorit.mbron interesat e kompanise ne perputhje me legjislacionin tatimor., kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në adresën zyrtare të e-mailit: [email protected], Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë. Në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë punonjës të kualifikuar Punetor Ndertimi Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Eksperienca e meparshme perben avantazh por nuk eshte kriter i domosdoshem. Te jete korrekt ne orarin e punes dhe te kryej me pergjegjesi te plote te gjitha detyrat qe i ngarkohen nga inxhhinieri i objektit. I komunikueshem dhe bashkepunues me koleget., të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë nëpërmjet kontakteve tona : 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

RROBAQEPES TAPICIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozic

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të jenë të aftë të qepin të gjitha llojet e tegelave në tapiceri.Të jenë të aftë për qepje me makine syzator.Të kenë eksperienca të mëparshme pune.Të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës., aplikantët e interesuar të dërgojnë cv ose të na kontakojnë në numrin tonë të cel: 0684052085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

POMPIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po zgjeron stafin e saj ne departamentin e transportit n

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Te kete eksperience pune ne kete fushe.ofrohen kushte shume te mira pune dhe page., personat e interesuar të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

TEKNIK NDERTIMI AGI KONS SHPK GIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në Departament

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë mbaruar shkollën profesionale për Teknik Ndërtimi.Përvojë pune mbi 3 vjet në ndërtimin e banesave civile.Të njohë dokumentacioninTekniko–Ligjor që duhet në objekt.Të njohë mirë programet bazë kompjuterike si: "Paketën Office'',përbën avantazh njohja e programit Autocad.Të ketë aftesi shumë të mira organizative., implementon kërkesat dhe direktivat e inxhinierit;informon inxhinierin e kantierit për ecurinë e punës, për problematikat e dites, difektet që mund të dallojë si dhe jep mendim për përmirësime;koordinon punen me inxhinierin e kantierit ne fronte të ndryshme pune në kantier për të garantuar vazhdimësinë e punimeve dhe për të përcaktuar prioritetet e ditës si dhe ndan detyrat për punëtoret;kontrollon për mosabuzim të materialeve, sasine që vjen dhe vendosjen e tyre;harton preventivat dhe situacionet mujore si dhe dokumenta të tjera të lidhura me proçeset e punës;garanton vazhdimësine e punës edhe në mungesë të inxhinierit;ndan detyrat për punëtoret dhe ndjek ecurine e tyre gjatë kohës së punës., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresën email: [email protected], Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SONDIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në pozicionin: Sondis

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të zotërojë patentë manovratori.Preferohet të ketë eksperiencë pune.Te jete bashkepunes dhe fleksibel ne orare.Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe page., personat e interesuar të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

BOJAXHI MOBILERIE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozicio

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Kandidati duhet të ketë eksperiencë në lyerjen e materialeve mdf, mdf me rimeso dhe dru (kapakë kuzhinash, dollapësh etj). kandidati duhet të ketë eksperiencë në lyerjen e drurit me bojë uji. eksperienca e kërkuar , minimalisht 3 vite në këtë fushë., ë interesuarit janë të lutur të dërgojnë cv-në e tyre në [email protected], duke shënuar edhe pozicionin për të cilin aplikoni ose telefononi në numrin 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SPECIALIST NDERTIMI AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg.Kompania kërkon të punësojë individë të kualifikuar në p

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Preferohet te kete eksperience pune., kandidatët e interesuar janë të lutur të kontaktojnë në: 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

OPERATOR MAKINERISH CNC AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania kërkon të punësoj: Operator Makinerie CN

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë njohuri të programit autocad.njohuri të programit art cam.eksperiencë të mëparshme pune në këtë pozicion, minimalisht 1 vit.të jetë i shkathët dhe të ketë dëshirë për të mësuar.të jetë i aftë të punojë në grup.të ketë aftësi organizuese.të ketë njohje të sistemit të makinerisë "syntec - 60 w-e"., aplikantët e interesuar mund të na dërgojnë cv në adresën tonë të email: [email protected], Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve
)