Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

MAGAZINIER

Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin Magazinier per Tirane !

NJË KOMPANI LIDER NË FUSHËN E MOBILIMIT DHE TREGTIMIT TË HIDROSANITAREVE DHE PLLAKAVE

Kriteret

• Te kete mbaruar arsimin e larte (Preferohen deget e Ekonomise)• Duhet minimalisht 2 (dy) vjet eksperiencë si magazinier.• Të jetë korrekt në respektimin e orareve.• Të kete cilësi të mira të drejtimit të grupit dhe punës në grup

Detyrat dhe Pagesa

Eshte pergjegjës per ruajtjen dhe sistemimin e mallrave në ambientet e magazinës.• Kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në magazinën përkatëse si dhe komunikon me operatoren e Finances në magazinë për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.• Kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazina përkatëse dhe krahason sasite fizike të bëra dalje me dokumentacionin përkatës shoqerues.• Mban dhe organizon ndarjen e produkteve sipas datave të skadencës si dhe informon Drejtorin e Logjistikes për çdo sasi malli për të cilin po afron data e skadencës. Ky kontroll duhet te bëhet periodik sipas mënyrës që ai organizon punën në magazinë.• Siguron ndarjen e saktë të detyrave për punonjësit e magazinës për sistemimin e mallrave përgatitjen e porosive dhe administrimin e paketimeve dhe materialeve promocionale.• Mban një listë me gjitha barkodet e produkteve dhe njofton operatoren e financës sa herë ka ndryshime të barkodeve gjatë furnizimeve.• Monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve.
Pagese konkuruese ne treg
Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel

Kontakte

Tiranë
Dërgo C.V-në tënde!

Botuar më 27/05/2023

)