Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

Njoftime Top

INXHINIER NDERTIMI LIQENI VII sh.a Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Konkuruese |

Arsimi: master niv.2, Gjuhet e huaja: anglisht, Programet kompjuterike: autocad - mic...

Botuar më 27/11/2020
Konkuruese

PUNETOR DURALUMINI DHE PLASTIKE A.S.H punime duralumini dhe plastike Kërkon të punësojë

Paga: Ofrohet page shume e kenaqshme |

Per Prodhim Montim Duralumin dhe PVC. Me eksperience pune. Kontakto ne: 0685688986, Adresa: Sauk, ish komuna Farke

Botuar më 29/11/2020
Ofrohet page shume e kenaqshme

PUNETOR Dyqan Celularesh Kërkon të punësojë

Paga: Ofrohet page e kenaqshme |

Ose per servis dhe shitje celularesh. Te kene eksperience pune. Mosha 18 - 25 vjeç, Adresa: Adresa 1: Rr. "Kavajes". Adresa 2: Rr. "Durresit".

Botuar më 29/11/2020
Ofrohet page e kenaqshme

TEKNIK NDERTIMI FABRIKE E PRODHIMIT TE PLLAKAVE PER TROTUARE Kërkon të punësojë

Paga: e kenaqshme |

Me eksperience pune ne drejtim per sektore te ndryshem, mosha 45-55 vjec, kushte te mira pune, te interesuarit te kontaktojnene numrin e telefonitdhe te kene me vete cv ne momentin e paraqitjes per interviste, Adresa: Laprake. Tek ish kombinati Josif Pashko, Tiranë

Botuar më 29/11/2020
e kenaqshme

PUNETOR Kompani Prestigjoze Ne fushen e ndertimit Kërkon të punësojë

Paga: Paga shume e kenaqshme, fikse ne bank |

Me ose pa eksperience pune, per patinim-lyerje dhe hidroizolime, te interesuarit te kontaktojne ne numrin e telefonit, Adresa: Rruga e Kavajes, perballe qendres Globe, Tiranë

Botuar më 28/11/2020
Paga shume e kenaqshme, fikse ne bank

PUNONJES/E Kerkohen

Paga: e kenaqshme |

Per prodhim xhami ne fabrike. Kushte te mira pune., Adresa: Rr. "Myslym Keta"

Botuar më 28/11/2020
e kenaqshme

MAGAZINIER Kompania Pirraci-U6 Shpk, konstruksione metalike Kërkon të punësojë

Paga: Ofrohet pagese e kenaqshme |

Me eksperience pune, kandidatet e interesuar mund te aplikojne on-line ne adresen e e-mailit: [email protected] ose te telefonojne ne numrin e telefonit:

Botuar më 27/11/2020
Ofrohet pagese e kenaqshme

ESKAVATORIST Kompania Pirraci-U6 Shpk, konstruksione metalike

Paga: Ofrohet pagese e kenaqshme |

Me eksperence pune, kandidatet e interesuar mund te aplikojne on-line ne adresen e e-mailit: [email protected] ose te telefonojne ne numrin e telefonit:

Botuar më 27/11/2020
Ofrohet pagese e kenaqshme

INXHINIER NDERTIMI LIQENI VII sh.a Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Konkuruese |

Arsimi: master niv.2, Gjuhet e huaja: anglisht, Programet kompjuterike: autocad - microsoft office, detyrat kryesore * eksperience ne pergatitjen e dokumentacionit ne fushen e prokurimeve publike. * kandidati duhet të ketë njohuri shumë të mira për zbatimin e punimeve ne ndertim. * njohuri ne zberthimin e projekteve te ndertimeve civile dhe infrastruktures rrugore. * njohuri te organizimit te kantierit * njohuri ne mbajtjen dhe plotesimin e dokumentacionit te kantierit. * shqyrton vlefshmerine e dokumentacionit tekniko-ligjor te objektit sipas nje liste te miratuar; * shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike te objektit qe do te ndertohet dhe ben verejtjet perkatese kur konstaton mangesi dhe parregullesi; * zbaton plan organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eproret për diskutim apo miratim; * zbaton te gjithe metodologjine e ndertimit si dhe jep rekomandimet e nevojshme per opsionet me te mira menaxherit per realizimin e grafikut te punimeve; * mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet; * zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet * ben monitorimin e punes sipas nenkontraktoreve, grupeve te punes apo individeve qe punojne ne objekt * ploteson cdo dite ditarin e punimeve dhe librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kerkohet; * harton ne menyre te vazhdueshme librezen e masave * ploteson ne vazhdimesi dokumentacionin tekniko-ligjor gjate fazave te ndertimit deri ne perfundim te projektit. cv ne : [email protected], Tiranë

Botuar më 27/11/2020
Konkuruese

TOPOGRAF LIQENI VII sh.a Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Konkuruese |

Arsimi: master niv.2, Gjuhet e huaja: anglisht, Programet kompjuterike: autocad - microsoft office, qëllimi i përgjithshëm i këtij pozicioni është realizimi i detyrave per zbatimin e rilevimeve topografike speciale qe kerkojne mjete dhe organizim te vecante, punime topogjeodezike ne objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbeshtetese dhe qendrueshmeri terrenesh, si dhe perpunime volumesh. kerkesat per pozicionin:• te kete perfunduar arsimin e larte dega gjeodezi• te kete mbi 3 vjet eksperience pune ne fushen e topografise• te kete aftesi shume te mira drejtuese , komunikative dhe organizative per drejtimin dhe kontrollin e ekipeve te punes ne terren.• te kete njohuri shume te mira ne mbajtjen dhe plotesimin e dosjes se objekteve (libreze masash, ditari i punimeve, situacione, procesverbale etj.)• te kete punuar me total station dhe gps• te njohe dhe te punoje programet gjeodezike, autocad• te kete njohuri shume te mira dhe te punoje microsoft office• perben avantazh njohuria e perdorimit te instrumentit top con.• njohje e mirë e gjuhës angleze.• te jetë i pajisur me leje drejtimi klasi b. cv ne : [email protected], Tiranë

Botuar më 27/11/2020
Konkuruese

INXHINIER NDERTIMI LIQENI VII sh.a Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Konkuruese |

Arsimi: master niv.2, Gjuhet e huaja: anglisht, Programet kompjuterike: autocad - microsoft office, kriteret dhe kualifikimet:1. te jene te pajisur me deshmi te aftesise profesionale.2. te kete mbi 2 vjet eksperience ne kete fushe.3. aftesi te perballoje cdo lloj situate ne pune ,aftesi shume te mira komunikimi dhe te punuari ne grup.te interesuarit te dergojne cv ne adresen e emailit: [email protected], Tiranë

Botuar më 27/11/2020
Konkuruese
)