Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNONJESE BANAKU Bashkohu me ekipin e blerjeve të mbara! PRONATYRA TREG Kërkon të punësojë

Paga: Konkurruese-Kontrate ne Perputhje me Kodin e Punes |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm., të njohë dhe të ketë informacion për produktet e banakut që janë prezent në dyqan - të kontrollojë nivelin e stokut, duke raportuar tek përgjegjësi i marketit me qëllim marrjen e masave të mëtejshme- përgjegjës për vendosjen e produkteve në hapësirën e banakut në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve bazë të shoqërisë mbi ‘’merchandising’’ - pajisjen me etika çmimi,evidentimi i skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre., Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë

Botuar më 25/02/2024
Konkurruese-Kontrate ne Perputhje me Kodin e Punes

MAGAZINIER/E Njoftime pune - Kompania Jone, kerkon:

Paga: * PAGESA 60.000 leke |

Përmbledhja e Pozicionit: * Magazinieri përgjigjet për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe administrimin e vlerave materiale (materialet, mjetet, pajisjet). * Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore: * Merr në dorëzim materialet, mjetet dhe pajisjet e furnizimeve konform dokumenteve dhe t’i pasqyrojë ato në dokumentet përkatës me saktësi dhe në kohë. * Verifikon sasitë dhe gjendjen fizike të materialeve të furnizimit dhe raporton çdo mangësi të vërejtur, duke përfshirë dhe mangësitë në dokumentacionin shoqërues. * Bën shpërndarjen dhe dorëzimin e materialeve tek të tretët kundrejt dokumentacionit përkatës (libër llogarie, flete-hyrje/dalje etj.). * Organizon vendosjen, renditjen, magazinimin e materialeve për të siguruar ruajtjen e tyre në kushte sa më optimale dhe orientim të shpejtë brenda magazinës. * Dorëzon në financë dokumentacionin mujor brenda datës 5 të muajit pasardhës. * Kuadron me financën lëvizjet/gjendjet mujore te magazinave deri ne datën 10 të muajit pasardhës. * Raporton dhe përgatit procesverbalet për materialet apo pajisjet e dëmtuara. * Bën propozime për rifreskimin e mjeteve apo pajisjeve. * Mirëmban dokumentacionin e magazinës që mbulon duke bërë dorëzimin e tij të plotë sipas rregullave në rast transferimi ne kantiere të tjera. * Është pjesë e grupit të inventarizuesve për kryerjen e inventarëve sipas nevojave te kompanisë. * Regjistron fletë-hyrjet dhe fletë-daljet në sistemet financiare që shoqëria operon. * * Te kete arsimin e larte, Adresa: Dergoni CV-në: [email protected] Pas shqyrtimit do të kontaktohen vetëm kandidatët e përgjedhur. Afati i dorëzimit: 25.02.2024

Botuar më 24/02/2024
* PAGESA 60.000 leke

PUNETOR MAGAZINE Njoftime pune - Kompania Jone, kerkon: PUNETOR MAGAZINE/SHOFER

Paga: * PAGESA 60.000 leke |

- Detyrat: * Transporti i mallrave nga magazina neper pikat e shitjes. * Mirembajtja e mjetit te punes dhe produkteve. * Korrektesi ne dorezimin e faturave dhe mirembajtjen e tyre. * Te jete disponibel te punoje jashte orarit te punes. * Te jete bashkepunues. * Te ngarkoje dhe shkarkoje mallrat nga mjeti. * Te sistemoje artikujt neper magazine. - Kualifikimet: * Te kete njohuri te mire te Tiranes, lokaleve dhe marketeve. * Eksperienca te meparshme ne shperndarjen e produkteve industrial. * Patente e klasit B. * Orari I punes: e Hene – e Shtune 07:00-15:00. * E Diela pushim. * Mosha: 25 vjec - 45 vjec, Adresa: Kombinat. Dergoni mesazh ne kete numer me te dhenat tuaja dhe do ju telefonojme: 0693039292

Botuar më 24/02/2024
* PAGESA 60.000 leke

SHOFER Kompani Private Kërkon të punësojë

Paga: Paga e kenakqshme |

Per shperndarje mallrash ne Tirane dhe neper rrethe. * Te sherbeje dhe si agjent shitjesh ne terren. * Te jete i komunikueshem, i ndershem dhe familjar. * Te kete patente klasi B / C. * Mosha: 25-45 vjeç. Puna: E Hene - te Shtune, Adresa: Kombinat. Dergoni mesazh ne kete numer me te dhenat tuaja dhe do ju telefonojme: 0693039292

Botuar më 24/02/2024
Paga e kenakqshme

KASAP NJOFTIME PUNE - Kompania Bio Alb Kërkon të punësojë

Paga: e kenaqshme |

Në repartin e produkteve të mishit. Të kenë aftësi të mira në komunikim dhe për të punuar në grup• eksperienc në profile të ngjashme, dërgoni cv tuaj në emailin e mëposhtëm ose të dorëzohet në një prej pikave tona., te interesuarit te kontaktojne ne nr:, Tiranë

Botuar më 23/02/2024
e kenaqshme

PUNONJES MARKETI Bashkohu me ekipin e blerjeve të mbara! PRONATYRA TREG Kërkon të punësojë

Paga: Konkurruese |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm., mirëpret dhe komunikon me klientët me etikë të lartë profesionale-kryen proçesin e shitjes së produkteve në përputhje me procedurën dhe standardet e kompanisë -kujdeset për gjendjen e cash-it në kasë - i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre-pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre-vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur., kontratë pune në përputhje me kodin e punës, Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë, Tiranë

Botuar më 22/02/2024
Konkurruese

MAGAZINIER/E Njoftime pune - Kompania Jone, kerkon:

Paga: * PAGESA 60.000 leke |

Përmbledhja e Pozicionit: * Magazinieri përgjigjet për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe administrimin e vlerave materiale (materialet, mjetet, pajisjet). * Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore: * Merr në dorëzim materialet, mjetet dhe pajisjet e furnizimeve konform dokumenteve dhe t’i pasqyrojë ato në dokumentet përkatës me saktësi dhe në kohë. * Verifikon sasitë dhe gjendjen fizike të materialeve të furnizimit dhe raporton çdo mangësi të vërejtur, duke përfshirë dhe mangësitë në dokumentacionin shoqërues. * Bën shpërndarjen dhe dorëzimin e materialeve tek të tretët kundrejt dokumentacionit përkatës (libër llogarie, flete-hyrje/dalje etj.). * Organizon vendosjen, renditjen, magazinimin e materialeve për të siguruar ruajtjen e tyre në kushte sa më optimale dhe orientim të shpejtë brenda magazinës. * Dorëzon në financë dokumentacionin mujor brenda datës 5 të muajit pasardhës. * Kuadron me financën lëvizjet/gjendjet mujore te magazinave deri ne datën 10 të muajit pasardhës. * Raporton dhe përgatit procesverbalet për materialet apo pajisjet e dëmtuara. * Bën propozime për rifreskimin e mjeteve apo pajisjeve. * Mirëmban dokumentacionin e magazinës që mbulon duke bërë dorëzimin e tij të plotë sipas rregullave në rast transferimi ne kantiere të tjera. * Është pjesë e grupit të inventarizuesve për kryerjen e inventarëve sipas nevojave te kompanisë. * Regjistron fletë-hyrjet dhe fletë-daljet në sistemet financiare që shoqëria operon. * * Te kete arsimin e larte, Adresa: Dergoni CV-në: [email protected] Pas shqyrtimit do të kontaktohen vetëm kandidatët e përgjedhur. Afati i dorëzimit: 25.02.2024

Botuar më 22/02/2024
* PAGESA 60.000 leke

SANITARE Bashkohu me ekipin e blerjeve të mbara! PRONATYRA TREG Kërkon të punësojë

Paga: Konkurruese |

Kontratë pune në përputhje me kodin e punës, Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë, Tiranë

Botuar më 20/02/2024
Konkurruese

PUNONJESE BANAKU Bashkohu me ekipin e blerjeve të mbara! PRONATYRA TREG Kërkon të punësojë

Paga: Konkurruese-Kontrate ne Perputhje me Kodin e Punes |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm., të njohë dhe të ketë informacion për produktet e banakut që janë prezent në dyqan - të kontrollojë nivelin e stokut, duke raportuar tek përgjegjësi i marketit me qëllim marrjen e masave të mëtejshme- përgjegjës për vendosjen e produkteve në hapësirën e banakut në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve bazë të shoqërisë mbi ‘’merchandising’’ - pajisjen me etika çmimi,evidentimi i skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre., Adresa: Rr. e Barrikadave, Galeria e Tiranës, Ish-Kinema “17 Nëntori”, Tiranë

Botuar më 19/02/2024
Konkurruese-Kontrate ne Perputhje me Kodin e Punes

FINANCIER/E Njoftime pune - BIG BLLOKU Kerkon te punesoje: Financier/e

Paga: konkuruese ne treg |

Kushte shume te mira pune., Adresa: Ish Blloku

Botuar më 19/02/2024
konkuruese ne treg
)