Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

INSTALUES

Njoftime pune - Prime Recruitment Albania po kërkon të punësojë nje kandidat nepozicionin Instalues kabujsh internet per nje kompani telekomunikacioni ne qytetine Durresit.

Kriteret

1. Plus 2 vite eksperience ne ngjitjet e fibres optike (preferohet experience neangazhimin ne projekte FTTx)2. Kerkohet eksperience ne njohjen e paisjeve matese dhe ngjitese (prsh. OTDR,Mass Fusion Splicing, Power Meter)3. Aftesi shume te mira me punime me fibra optike, pergatitje xhuntosh, paneleshdhe kabinetesh4. Aftesi shume te mira ne matjet e rrjetit optik dhe identifikimin eproblematikave ne rrjet.5. Leje drejtimi automjeti te vlefshme.

Detyrat dhe Pagesa

1 Ngjitjen (splicing) te fibres optike, testimin sipas standarteve perkatese dhezgjidhjen e problematikave ne kohe duke permbushur kerkesat dhe nivelin esherbimit.2 Kryen inspektime dhe kontrolle te infrastruktures dhe rrjetit ne intervalekalendarike. Kryen kontroll te xhuntove, paneleve, dhe te gjithe komponentevete rrjetit, POP-eve, kabineteve si dhe kryen mirembajtje parandaluese.3 Kryen instalime te klienti fundor per ofrimin e sherbimeve4 Sigurohet qe te gjitha komponentet e rrjetit te jene te dokumentuara dhe teemertuara sipas standarteve te kompanise.5 Duhet te kujdeset per raportim dhe dorezimin e dokumentacionit pasperfundimit te punes te NOC.6 Ndihmon per trajnimin e stafit per rregullat teknike te punes, perdorimin epajisjeve, standartet qe duhet te plotesohen sipas procedurave dhe politikave tekompanise. Gatishmëri për të punuar jashtë orarit, fundjavave, ose ne raste emergjente.
E kenaqshme
Të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre me subjekt Instalues Kabujsh interneti në adresën tone të e-mailit ose te kontaktojne ne numrin tone

Kontakte

Dërgo C.V-në tënde!

Botuar më 19/03/2023

)