Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNONJES KERKOHEN PUNETORE! DJEM PER AVOLXHIME ELEKTRIKE, ME OSE PA EKSPERIENCE. (PUNA MESOHET NGA NE)

Paga: * TRE MUAJT E PARE JANE TRAJNIM I PAGUAR ME 50.000 LEKE NETO NE MUAJ. * PAS MUAJIT TE TRETE KA RRITJE RROGE |

* MOSHA DERI 40 VJEÇ. * KONTRIBUTET PAGUHEN NGA KOMPANIA, Adresa: FABRIKA NDODHET NE MAMINAS DHE KA TRANSPORT TE VETIN PER PUNONJESIT. TE INTERESUARIT TE NA KONTAKTOJNE

Botuar më 25/02/2024
* TRE MUAJT E PARE JANE TRAJNIM I PAGUAR ME 50.000 LEKE NETO NE MUAJ. * PAS MUAJIT TE TRETE KA RRITJE RROGE

INXHINIER ELEKTRIK PUNË TIRANA

Paga: 1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Kriteret:??te kete mbi 3 vite eksperience??te jete korrekt dhe i pergjegjshemofrohet:??paga 60.000 - 80.000 leke e negociueshme ne baze te eksperiences??orar i plote pune??kushte te mira pune

Botuar më 24/02/2024
1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER ELEKTRIK PUNË TIRANA

Paga: 90 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Vend vakant pune-inxhinier elektrikkualifikimet/kerkesat:të ketë përfunduar arsimin e larte në profil inxhinieri elektrike;aftesi shume të mira në përdorimin e paketes office, autocad dhe programeve te tjera inxhinierike ;te zoteroje shume mire gjuhen angleze;te kete eksperience pune min.2 vitete kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes;aftesi shume te mira ne leximin dhe interpretimin e projekteve;aftësi organizative dhe analitike ne zgjidhjen e problemeve;i afte te punoje ne grup dhe i pavarur si dhe te ruaje etike te larte profesionale., Tiranë

Botuar më 24/02/2024
90 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER ELEKTRIK PUNË TIRANA

Paga: 80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Detyrat dhe përgjegjësitë:projektimi i sistemeve elektrike për projekte ndërtimi, duke përfshirë shpërndarjen e energjisë dhe, sistemet e ndriçimit;analiza dhe interpretimi i specifikimeve të projektit, vizatimeve dhe normativave të ndërtimit për të siguruar përputhshmërinë me standardet dhe rregulloret e rëndësishme;bashkëpunimi me menaxherët e projekteve, arkitektët dhe inxhinierët e tjerë për të siguruar ekzekutimin e suksesshëm të projektit;koordinimi me nën-kontraktorët për të siguruar dorëzimin kohor të materialeve dhe përputhshmërinë me kalendarin e projektit;mbikëqyrja dhe monitorimi i aktiviteteve në kantieret e ndërtimit lidhur me punimet elektrike, duke siguruar kontrollin e cilësisë dhe përputhshmërinë me protokollet e sigurisë;kryerja e inspektimeve të rregullta të sistemeve elektrike për të siguruar funksionimin dhe mirëmbajtjen e duhur në objekte;zhvillimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit të lidhur me sistemet elektrike, duke përfshirë specifikimet e projektit, vizatimet dhe manualet e mirëmbajtjes;sigurimi i udhëzimeve teknike për anëtarët e tjerë të ekipit të projektimit dhe kontributi në suksesin e përgjithshëm.kualifikimet dhe kërkesat:edukimi: - diplomë në inxhinieri elektrike.eksperienca: - eksperiencë pune +5 vite., Tiranë

Botuar më 24/02/2024
80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER PUNË TIRANA

Paga: 80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Kerkohet inxhinier elektronik me eksperience.te kete mbaruar studimet universitare per ing elektronik.te kete eksperience pune 5 vite pas diplomimit.te kete njohuri shume te mira te programeve inxhinierike dhe ato baze te kompjuterit., Tiranë

Botuar më 24/02/2024
80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER ELEKTRIK PUNË TIRANA

Paga: 1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Kriteret:??te kete mbi 3 vite eksperience??te jete korrekt dhe i pergjegjshemofrohet:??paga 60.000 - 80.000 leke e negociueshme ne baze te eksperiences??orar i plote pune??kushte te mira pune

Botuar më 24/02/2024
1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER ELEKTRIK PUNË TIRANA

Paga: 90 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Vend vakant pune-inxhinier elektrikkualifikimet/kerkesat:të ketë përfunduar arsimin e larte në profil inxhinieri elektrike;aftesi shume të mira në përdorimin e paketes office, autocad dhe programeve te tjera inxhinierike ;te zoteroje shume mire gjuhen angleze;te kete eksperience pune min.2 vitete kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes;aftesi shume te mira ne leximin dhe interpretimin e projekteve;aftësi organizative dhe analitike ne zgjidhjen e problemeve;i afte te punoje ne grup dhe i pavarur si dhe te ruaje etike te larte profesionale., Tiranë

Botuar më 24/02/2024
90 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER ELEKTRIK PUNË TIRANA

Paga: 80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Detyrat dhe përgjegjësitë:projektimi i sistemeve elektrike për projekte ndërtimi, duke përfshirë shpërndarjen e energjisë dhe, sistemet e ndriçimit;analiza dhe interpretimi i specifikimeve të projektit, vizatimeve dhe normativave të ndërtimit për të siguruar përputhshmërinë me standardet dhe rregulloret e rëndësishme;bashkëpunimi me menaxherët e projekteve, arkitektët dhe inxhinierët e tjerë për të siguruar ekzekutimin e suksesshëm të projektit;koordinimi me nën-kontraktorët për të siguruar dorëzimin kohor të materialeve dhe përputhshmërinë me kalendarin e projektit;mbikëqyrja dhe monitorimi i aktiviteteve në kantieret e ndërtimit lidhur me punimet elektrike, duke siguruar kontrollin e cilësisë dhe përputhshmërinë me protokollet e sigurisë;kryerja e inspektimeve të rregullta të sistemeve elektrike për të siguruar funksionimin dhe mirëmbajtjen e duhur në objekte;zhvillimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit të lidhur me sistemet elektrike, duke përfshirë specifikimet e projektit, vizatimet dhe manualet e mirëmbajtjes;sigurimi i udhëzimeve teknike për anëtarët e tjerë të ekipit të projektimit dhe kontributi në suksesin e përgjithshëm.kualifikimet dhe kërkesat:edukimi: - diplomë në inxhinieri elektrike.eksperienca: - eksperiencë pune +5 vite., Tiranë

Botuar më 24/02/2024
80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

INXHINIER PUNË TIRANA

Paga: 80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Kerkohet inxhinier elektronik me eksperience.te kete mbaruar studimet universitare per ing elektronik.te kete eksperience pune 5 vite pas diplomimit.te kete njohuri shume te mira te programeve inxhinierike dhe ato baze te kompjuterit., Tiranë

Botuar më 24/02/2024
80 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion

TEKNIK PUNË TIRANA

Paga: 65 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion |

Ozicioni i punës: teknik mirëmbajtjejeqëllimi i pozicionit të punës: pergjegjes per mirembajtjen e pajisjeve dhe riparimin e defekteve gjate turnit te punes.detyrat kryesore:monitorimi i gjendjes së pajisjes në mënyrë që të sigurohet funksionaliteti i duhur i sajgarantimi i përdorimit të sigurisë së pajisjeve sipas standardeve dhe kërkesave të sigurisë.përgjegjësia / fushëveprimi i detyrës.përcaktimi i pajisjeve të nevojshme (materiale, vegla, etj.) për ruajtjen e funksionalitetit të makinerive / pajisjevevënia në dukje, përcaktimi dhe zgjidhja e çështjeve në mënyrë që të zvogëlohet / minimizohet mos funskionimi i makinerive dhe të sigurohet vazhdimi i procesit të prodhimit.rritja e vetëdijes për sigurinë në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i lëndimit / aksidentit.kontrollimi i kushteve të pajisjeve sipas listave të kontrollit ditor dhe afatgjatë.instalimi dhe monitorimi i makinerive / pajisjeve, riparimi / raportimi.njohuri për leximin e skemës elektrike, udhëzimeve të funksionimit dhe dokumentacionit teknik dhe operativ të makinave dhe pajisjeve elektrike.

Botuar më 23/02/2024
65 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp per me shume informacion
)