Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

PROJEKTI “KËSHILLIM DREJT PUNËSIMIT DHE RIINTEGRIMIT (TË MIGRANTËVE TË KTHYER DHE TË RINJVE NGA GRUPE TË CËNUARA” SWISSCONTACT ËSHTË NJË FONDACION ZVICERAN I SPECIALIZUAR NË SEKTORËT E ARSIMIT PROFESIONAL, INTEGRIMIT TË TREGUT TË PUNËS DHE BASHKËPUNIMIT T

Karakteristika

Biznesi, Ne shitje, Partnere biznesi
Projekti “këshillim drejt punësimit dhe riintegrimit (të migrantëve të kthyer dhe të rinjve nga grupe të cënuara” swisscontact është një fondacion zviceran i specializuar në sektorët e arsimit profesional, integrimit të tregut të punës dhe bashkëpunimit të sektorit privat. që nga viti 1994 është i pranishëm në shqipëri me një sërë projektesh. swisscontact karakterizohet nga qasje inovative, në bashkëpunim me kompani private, përqendrim në mësimin praktik, botën e punës, decentralizimin me përfshirjen e partnerëve lokalë dhe një kontribut në reformat sistemike. "këshillim drejt punësimit dhe riintegrim" është një nga projektet aktive të swisscontact shqipëri e cila bazohet në qasje dhe koncepte inovative për përfshirjen në tregun e punës të migrantëve të kthyer dhe kategorive të margjinalizuara. metoda këshillim drejt punësimit (c4e), e cila filloi në 2010 dhe vazhdon, synon të përfshijë bashkëpunimin me shtetin, shoqërinë civile dhe partnerët e sektorit privat në fushën e (ri) integrimit të tregut të punës në një mënyrë më sistematike. në projektin c4er ne po kërkojmë partneritet me entitetet e mëposhtme, të cilat synojnë të zhvillojnë modele bashkëpunimi për të trajnuar dhe integruar të rinjtë dhe migrantët e kthyer në tregun e punës: kompani të sektorit privat, qendra formimi profesional dhe organizata të cilat: • ndodhen në territorin e shqipërisë në rajone: bajram curri, shkodër, lezhë, tiranë, durrës, fier, lushnje, vlorë, berat, sarandë, pogradec, gjirokastër, kavajë, etj; • të hapur për bashkëpunim me swisscontact në sektorin e punësimit, duke qënë të hapur për programet e zhvillimit dhe duke ndihmuar (ri) integrimin e të rinjve (përfshirë migrantët e kthyer dhe ata në nevojë); • përvojë me shërbimet e punësimit, zhvillimin ekonomik, trainimin / mentorimin / orientimin profesional dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë financiarisht në ndryshimin pozitiv të këtyre kategorive. • mund të vendosë në dispozicion infrastrukturën dhe bur
Përshkrim

Afati Shprehje interesi dhe CV 30 Nëntor 2020.Sqarim në takim në Zoom (online) për formatin eaplikimit.2 Dhjetor 2020 (ora do te njoftohet me email tekaplikantët., Dorëzimi dhe plotësimi i modelit online të aplikimit 10 Dhjetor 2020Përzgjedhja e aplikacioneve 20 Dhjetor 2020Shpallja e aplikantëve të përzgjedhur 25 Dhjetor 2020.


Botuar më 20/11/2020

Telefon
Email
)