Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

AGJENT SHITJESH NJOFTIME PUNE - KOMPANIA FANER kerkon te punesoje: AGJENT SHITJESH / MENAXHER SHITJESH

Paga: shume e mire, ne varesi te eksperiences |

Per rrethet dhe Tirane, banues ne Tirane. Te kete patente te klasit B dhe C (dhe CAP) . Puna 5 dite ne jave, e shtuna dhe e diela pushim, te kete eksperience pune si agjent shitjesh ne artikuj ushqimor, kushte te mira pune, 1 muaj pushim ne vit, te interesuarit te kontaktojne ne nr e kontaktit dhe cv te dergohen ne adresen e mail-it, Tiranë

Botuar më 08/02/2023
shume e mire, ne varesi te eksperiences

DISTRIBUTOR NJOFTIME PUNE - KOMPANIA FANER kerkon te punesoje: DISTRIBUTOR / PIKE SHUMICE ose RRJETE MARKETESH

Paga: me marreveshje |

Per qytetet: LEZHE, LAC, KRUJE, KAVAJE, LUSHNJE, BERAT, KORCE, POGRADEC, SARANDE, PERMET, TEPELENE, te kete eksperience pune si agjent shitjesh ne artikuj ushqimor, te interesuarit te kontaktojne ne nr e kontaktit ose ne adresen e mail-it, Tiranë

Botuar më 08/02/2023
me marreveshje

SISTEMUES/E MARKETI - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre - pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre - vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur - mirëmban ambjentin e punës, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 08/02/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

SISTEMUES/E MARKETI - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre - pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre - vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur - mirëmban ambjentin e punës, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 08/02/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

SPECIALIST I SHENDETIT E I SIGURISE Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) Është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontri

Paga: Pagese konkuruese |

I Shëndetit e i Sigurisë në Punë. • Të ketë përfunduar studimet e larta Universitare në një nga fushat si; Ruajtja & Siguria në Punë, Kimi, Biologji,Shëndeti Publik, Matematikë, Inxhinjeri, Higjenë Industriale.• Minimumi 3 vite eksperiencë në fushën e “Shëndetit dhe Sigurisë në Punë”, preferohet në fushën e industrisë ushqimore.• Aftësi për të kuptuar dhe analizuar informacione komplekse dhe t’i paraqesë ato thjeshtë dhe saktë.• Aftësi të shkëlqyera komunikuese në të shkruar dhe të folur.• Aftësi negociuese dhe aftësi bindëse. • Të jetë i pajisur me disa nga certifikimet në fushën e Ruajtjes & Sigurisë në Punë si p.sh; OHSAS, CSP, CIH, ISO 45001,OHSAS 18001 etj. • Përdorues i mirë i programeve Microsoft Office (sidomos Excel).• Njohuri të mira të gjuhëve Angleze/Italiane, • zbaton me përpikmëri kompetencat dhe procedurat e duhura lidhur me ruajtjen dhe sigurinë në punë të punonjësve në mbështetje të rregullave dhe standarteve që kompania aplikon si dhe të legjislacionit në fuqi. • merr pjesë në inspektimet në terren për të identifikuar dhe vlerësuar kushtet që mund të jenë të rrezikshme për punonjësit. aty ku ekziston mospërputhja, regjistron shkeljet, rekomandon veprime korrigjuese dhe vendos afate për të siguruar që veprimet janë ndërmarrë.• zbaton ligjet, rregulloret, praktikat dhe procedurat e sigurisë dhe shëndetit në punë në të gjithë kompaninë.• interpreton legjislacionin dhe rregulloret e reja. identifikon ata që prekin kompaninë dhe i sjell ato në vëmendjen e menaxherit të sigurisë dhe shëndetit në punë. harton rekomandime për politikat, udhëzimet ose procedurat specifike sipas nevojës.• zhvillon dhe rekomandon programe informative, trajnimi dhe informimi për të promovuar qëllimet e sigurisë dhe shëndetit në punë midis punonjësve dhe menaxherëve të kompanisë. ekzaminon materialet dhe metodat e trajnimit për sigurinë dhe ndihmon me ofrimin e trajnimit për të përfshirë përditësimin dhe modifikimin e kurseve ekzistuese, caktimin dhe ndjekjen e përfundimit të trajnimit.• garanton perditesimin e udhezimeve të marra dhe kontrollon ekzekutimin korrekt të tyre gjatë punës.• kontrollon ekzekutimin e sakte të procedurave në fuqi nga punonjësit.• kontrollon punën dhe performancën duke përfshirë përdorimin e dpi., të interesuarit janë të lutur të dërgojnë një e-mail ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje e cv-së në adresen, Tiranë

Botuar më 07/02/2023
Pagese konkuruese

PERGJEGJES TURNI Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm: Është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.Tek CCBS, ne jemi të bi

Paga: Pagese konkuruese |

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë, përbëjnë avantazh Degët Inxhinieri ose Shkenca të Natyrës.• Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë në nje rol të ngjashëm, mundësisht në industri prodhimi pijesh.• Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe të jetë i aftë për tu përshtatur shpejt ndaj ndryshimeve.• Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.• Të ketë aftësi në përdorimin e MS excel dhe Outlook.• Të ketë njohuri të gjuhës italiane dhe/ose angleze., • organizon personelin, monitoron aktivitetet e programuara brenda turnit, si dhe koordinohet me sektorët e mirëmbajtjes dhe cilësisë për të siguruar mbarëvajtjen e proçeseve të prodhimit në përputhje të plotë me proçedurat e aprovuara duke garantuar standartet e higjenës dhe gmp, për të siguruar një vend pune të pastër dhe të sigurtë.• siguron në çdo kohë zbatimin me rigorozitet të rregullave të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe sigurisë mjedisore nga i gjithë personeli nën varësi.• plotëson dhe dorëzon në kohë të dhënat statistikore të prodhimit, analizon shkaqet dhe mban përgjegjësi për skarcitetet e dala gjatë proçesit., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkese për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv në adresën e-mail brenda datës 26 janar, Tiranë

Botuar më 07/02/2023
Pagese konkuruese

PUNONJESE KUZHINE Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) Është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitet

Paga: Pagese konkuruese |

Per kuzhine Italiane. • Diploma e shkollës së mesme, arsim porofesional ne kuzhinë• Min 2 vit përvojë të mëparshme në përgatitjen e ushqimit• Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit verbal dhe me shkrim• Aftësia Superiore organizative• Duhet të jetë miqësore dhe e sjellshme në çdo kohë• Integriteti i fortë dhe etika e punës, qëndrim pozitiv• Duhet të jetë në gjendje të flase dhe kuptoj Italisht / Anglisht• E hapur per te punuar dhe ne orare te zgjatura kur kerkohet, 1. përgatit dhe sherben ushqimin sipas kerkeses dhe në kohë.2. planifikon dhe pergatit menute në përputhje me nevojat e përditshme.3. shërben në një mënyrë miqësore dhe efikase.4. ruan ushqimin ne frigorifer sipas afateve dhe skadencave.5. porosit sasine e ushqimeve qe duhen.6. pastron zonat e gatimit, pajisjet, enët e kuzhines dhe sipërfaqet e gatimit.7. merr parasysh ndonjë shqetësim mbi gatimin dhe e raporton ate tek pergjegjesi i sherbimit.8. siguron pajtueshmërinë me të gjitha kërkesat sanitare dhe të sigurisë.9. kryen edhe detyra të tjera sic i caktohen., të interesuarit janë të lutur të dërgojnë një e-mail ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje e cv-së në adresen, Tiranë

Botuar më 07/02/2023
Pagese konkuruese

MEKANIK INDUSTRIAL Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) Është kompani lider në tregun Shqiptar të pijeve freskuese jo alkoolike me marka më të njohura ndërkombëtare.Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunite

Paga: Pagese konkuruese |

I• Diploma e Shkollës së Mesme Profesionale si Mekanik; ka avantazh Diploma e Shkollës së Lartë në Inxhinieri Mekanike.• 3 ose me shumë vite eksperiencë në mirëmbajtjen e linjave të prodhimit, preferohet në industri pijesh.• Aftësi për të diagnostifikuar me saktësi e shpejtësi difektet dhe riparuar në kohë.• Aftësi për të punuar në grup, • kontrollon dhe aktivizon impiantet ndihmëse në fillim të çdo turni.• ekzaminon difektet gjatë procesit prodhues dhe ndërhyn për riparimin e menjëhershëm. • plotëson fletën e ndërhyrjes pas mbylljes së difektit. • ekzekuton programin e mirëmbajtjes parandaluese në pajisje.• kryen kontrollin e pajisjeve sipas frekuencave të përcaktuara në procedurat e aprovuara., të interesuarit janë të lutur të dërgojnë një e-mail ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje e cv-së në adresen, Tiranë

Botuar më 07/02/2023
Pagese konkuruese

EKZEKUTUES SHITJESH Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm për zonën Vore, Nikel, Preze Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në

Paga: Pagese konkuruese |

• Përbën avantazh arsimi i lartë dhe eksperiencat e mëpërparshme në pozicione të ngjashme.• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup.• Të ketë dëshirë të punojë në terren.• Leje drejtimi automjeti.• Të banojë ne Vore/Nikel/Preze, • viziton çdo pikë shitje në zonën e tij sipas programit ditor.• sigurohet që produkti është i pozicionuar në vëndin e duhur dhe sipas standarteve të ccbs.• kontrollon gjëndjen e stokut të produktit në pikën e shitjes.• merr porositë tek klientët ekzistues dhe identifikon klientët e rinj.• garanton vendosjen e materialeve promocionale në pikën e shitjes.• bashkëpunon dhe shkëmben informacione të vazhdueshme me përgjegjësin e zonës., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv brenda datës 10 shkurt 2023 në adresen e-mail:, Tiranë

Botuar më 06/02/2023
Pagese konkuruese

EKZEKUTUES SHITJESH Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm për zonën Burrel & Klos Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në

Paga: Pagese konkuruese |

• Përbën avantazh arsimi i lartë dhe eksperiencat e mëpërparshme në pozicione të ngjashme.• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup.• Të ketë dëshirë të punojë në terren.• Leje drejtimi automjeti.• Të banojë në Burrel/Klos, • viziton çdo pikë shitje në zonën e tij sipas programit ditor.• sigurohet që produkti është i pozicionuar në vëndin e duhur dhe sipas standarteve të ccbs.• kontrollon gjëndjen e stokut të produktit në pikën e shitjes.• merr porositë tek klientët ekzistues dhe identifikon klientët e rinj.• garanton vendosjen e materialeve promocionale në pikën e shitjes.• bashkëpunon dhe shkëmben informacione të vazhdueshme me përgjegjësin e zonës., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv brenda datës 10 shkurt 2023 në adresen e-mail:, Tiranë

Botuar më 06/02/2023
Pagese konkuruese
)