Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

ELEKTRICIST Njoftime pune- Gjikuria Construction Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: duke filluar nga 70,000 lekë |

Leje drejtimi: kategoria b, Gjuhet e huaja: anglisht, Programet kompjuterike: microsoft office, 1.Përfundimi i praktikës elektricist;2. Përvojë pune si elektricist;3.Diplomë e shkollës së mesme;4.Patentë shoferi e vlefshme;5.Diplomë elektricist nga një kolegj teknik;6.Njohuri për sistemin e thellë elektrik, prodhimin e energjisë, projektet, mirëmbajtjen dhe riparimin., mbi 2 vite eksperiencë, 1. instalon, mirëmban dhe riparon sistemet e kontrollit elektrik, instalimeve elektrike dhe ndriçimit;2.lexon diagramet teknike dhe projektet;3. kryen mirëmbajtje të përgjithshme elektrike;4. inspekton transformatorët dhe ndërprerësit dhe komponentët e tjerë elektrikë;5.zgjidhja e problemeve elektrike duke përdorur pajisje të përshtatshme testuese;6. riparon dhe zëvendëson pajisjet, instalimet elektrike etj;7. ndjek rregullat shtetërore dhe lokale të ndërtimit të kodit kombëtar elektrik;8.mirëmbajtje ndërprerësit te qarkut;9.njohuri të mira të sistemeve të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar;10.njohuri të mira të pajisjeve të ndryshme testuese., -dieta mujore;-transport i përfshirë;-akomodim i garantuar., kandidatët e interesuar të kontaktojnë në: 0682018650, Vlorë

Botuar më 08/02/2023
duke filluar nga 70,000 lekë

MENAXHER SHITJESH AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Ne jemi në kërkim të: Menaxher Shitjesh. Qëllimi i Pozic

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë përfunduar arsimin e lartë bachelor, preferohen degët e Fakultetit Ekonomik.Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në fusha të ngjashme.Të njohë shumë mirë anglishten.Të njohë shumë mirë programet bazë MO.Të ketë eksperiencë në realizimin e strategjive marketing dhe publicitar.Të jetë i/e besueshëm.Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.Të ketë aftësi menaxhuese dhe vendimarrëse., siguron informacionin e nevojshëm nga terreni për të përcaktuar planin mujor të shitjeve të projekteve të kompanisë.identifikon mundësitë e zhvillimit të biznesit, duke përcaktuar kërkesat e klientëve, masën e tregut, lëvizjet e konkurentëve, parashikimin e lëvizjeve konsumatore, specifikimet e produktit.përgatit dhe implementon planet e shitjeve për të arritur kuotat e zhvillimit të biznesit, si janë të përcaktuar nga kompania për projektet që mbulon.kontribon me informacion në lidhje me politikat e çmimit dhe oferta të ndryshme për produktet e projekteve në ngarkim.eshtë përgjegjës për organizimin dhe manaxhimin e proçesit të shitjes dhe ndjekjen e proçesit me departamentet e tjera kur është e nevojshme.eshte përgjegjës për identifikimin e klientëve potenciale dhe prezantimin e produkteve të projekteve në ngarkim.krijon oferta të personalizuara me klientët duke përshtatur nevojat e klientëve me llojin e produktit që kompania ofron.negocion dhe finalizon me klientin specifikimet e produktit, kushtet e transaksionit si dhe format e ndryshme të financimit.harton kontratat respektive, dhe ndjek proçesin e shitjes sipas proçedurave të përcaktuara.ndihmon dhe bashkëpunon me kolegët e marketingut për implementimin e aktiviteteve të marketingut që lidhen me promovimin e produkteve të projekteve që mbulon apo klientëve të targetuar., agikons ofron një paketë të kënaqshme benefitesh., kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare [email protected] nëpërmjet nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë, Tiranë

Botuar më 07/02/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

POMPIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme ne baze te eksperiences se kandidateve |

Arsimi: i mesem, Kandidatët preferohen të kenë eksperiencë të mëparshme pune por nuk është kusht i domosdoshëm.. Të kenë dëshirë për të mësuar. Të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës. Të kryejnë detyrat e caktuara nga përgjegjesi në kohë dhe me efikasitet., mosha e kërkuar 20 - 50 vjeç., kushtet e punës:koha e punës: e plotëorari: e hënë - e shtunë, ora 07:30 - 16:00 (30 min pushim dreke). kontratë e rregullt pune. mundësi rritje profesionale dhe promovimi brenda kompanisë., të gjithë kandidatët e interesuar të na kontaktojnë nëpërmjet nr të kontaktit: 068 40 52 085. email: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë,, Tiranë

Botuar më 06/02/2023
E diskutueshme ne baze te eksperiences se kandidateve

SONDIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme ne baze te eksperiences se kandidateve |

Arsimi: i mesem, mosha mbi 20 vjec., të zotërojë patentë manovratori.preferohet të ketë eksperiencë pune.të jetëbashkëpunës dhe fleksibël në orare., orari i punës: nga e hëna - shtunë, ora 07:30 - 16:00 (30min pushim dreke).kontratë e rregullt pune. mundësi rritje profesionale dhe promovimi brenda kompanisë., personat e interesuar të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 06/02/2023
E diskutueshme ne baze te eksperiences se kandidateve

SHOFER BETONIERE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme ne baze te eksperiencave te kandidateve |

Arsimi: i mesem, Të zotëroj patentë të kategorisë C, Cap, Patentë Automakinisti.Të ketë eksperiencë të mëparshme pune., mosha nën 60 vjeç., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv në adresën tonë të e-mail [email protected] ose të na kontaktojnë në numrin tonë cel 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tiranë

Botuar më 06/02/2023
E diskutueshme ne baze te eksperiencave te kandidateve

ADMINISTRATOR AGI KONS SHPK S&D është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në pozicionin: "Administrator për ambjente të përbashkëta". Informon punonjësit

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidateve. |

Arsimi: i larte, KERKESA & PREFERENCATë ketë njohuri bazë të paketës office.Të ketë çertifikatën e administratorit të lëshuar nga Bashkia e Tiranës.Të ketë eksperienca të mëparshme në organizimin dhe drejtimin e proceve të ndryshme të punës. Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë cv-në e tyre ne adresën e emailit: [email protected], mosha mbi 40 vjec., mbikqyrja dhe mirëmbajtja e pronës;inspekton dhe dokumenton gjëndjen e objekteve (ndriçim rrugor, ndriçim objektesh,furnizim me ujë, fasada) plotësimi i formularëve të kontrollit dhe ndërrmarrja e veprimeve për eleminimin e problematikave të evidentuaraplotëson formularët të kontrollit dhe ndërmerr veprimet për eleminimin e problematikave të evidentuara. kontroll i gjëndjes së apartementeve, dhe ambjenteve të lira për kontrollin e gjëndjes së tyre fizike(plotësimi i formularëve përkatës)monitorimi i gjëndjes së ujit dhe realizimit te pastrimit të depozitavekontroll i kryerjes së detyrave nga kompania e sigurisë. menaxhimi financiar;leximi i sahateve të ujit dhe energjisë në të gjitha pikat dalë.shpërndarja e faturave të administrimit energjisë dhe ujit.menaxhon dhe mban nën kontroll shlyerjen e debive duke mbledhur detyrimet kondominiale.nëpërmjet cilësisë së shërbimeve kondominiale , bëhet garant të ofrojë për klientet rezident shërbime extra sipas kërkesës së klienteve. (mirëmbajtje-gjëlberim) përkudrejt faturimit dhe likujdimit nga klientë. marredhenia me rezidentet_dhe pushtetin vendor ;kontakton me banorët sa herë janë prezent për problematikat të evidentuara dhe pretenduara prej tyre si difekte të investitorit në ndërtim.siguron riparimin e tyre nga stafi kundrejt faturave dhe situacioneve të miratuara më parë.mirëmban marrëdheniet me institucionet lokale.ndjekja e të gjitha problemeve me institucionet vendore si përfaqesues i kompanisë., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 05/02/2023
E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidateve.

OPERATOR/E AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. S&D është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. Bazuar ne eksperiencen e kandidateve |

Arsimi: i mesem, KualifikimetTë ketë përfunduar arsimin e mesëm;Përbën avantazh eksperienca në sektorin e ngjashëm;Aftësi të mira komunikuese, ndërpersonale dhe organizative;Të ketë njohuri të mira të ''Paketës Office'';Njohuri të mira të gjuhës Angleze dhe Italiane. Të interesuarit janë të lutur të dërgojnë cv-në e tyre ne adresën e emailit: [email protected], mosha mbi 20 vjec., monitoron sistemet e alarmit dhe ato të kamerave;kryen shërbimin me turne, gjatë gjithë ditëve të javës, në qëndrën e monitorimit të rezidencës;bashkëpunon me qëndrën operatore të shrsf-se duke kordinuar për monitorimin e kryerjes së shërbimit nga punonjësit e sigurisë si dhe kontrollin e objekteve me grupet e gatshme të shrsf-je;realizon komunikimet përkatëse duke njoftuar personat përgjegjës për raste emergjente;evidenton në librat e shërbimit të gjitha detajet e ngjarjeve të ndodhura si dhe udhëzimet e dhëna nga drejtuesit;jep informacione përmes telefonit për temat për te cilat jane te interesuar banoret apo telefonues të ndryshëm., ofrojme kushte te mira pune. mundesi rritje ne karriere brenda kompanise., Tiranë

Botuar më 05/02/2023
E diskutueshme. Bazuar ne eksperiencen e kandidateve

PASTRUES AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. S&D është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme |

Arsimi: i mesem, KualifikimetTë kenë eksperiencë të mëparshme pune. Të jenë korrekt me orarin e punës. Të jenë të aftë të kryejnë detyrat e caktuara në kohë dhe standartin e kërkuar.Të jenë të komunikueshëm , bashkëpunues dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me të tjerët. Të interesuarit të kontaktojnë nëpërmjet numrit tonë të kontaktit: 068 40 52 085., mbi 20 vjec., Tiranë

Botuar më 05/02/2023
E diskutueshme

PASTRUESE AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. S&D është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në k

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme |

Arsimi: i mesem, mosha mbi 20 vjec., mbajtjen e pastërtisë dhe higjenës së dhomave sipas standartit të vendosur.bashkëpunon me skuadrën dhe ndjek udhezimet e menaxheres së pastrimit.sigurohet që të gjitha pajisjet të cilat do të pastrohen të jenë në vendin e duhur.njohuri të plota në përdorimin e duhur të teknikave të larjes dhe detergjentëve. me/ose pa eksperiencë të mëparshme pune.qëndrim pozitiv. e komunikueshme dhe bashkëpunuese., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 05/02/2023
E diskutueshme

MENAXHER/E AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. S&D është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. Ne baze te eksperiences se kandidateve. |

Arsimi: i larte, mosha mbi 30 vjec., zhvillon dhe koordinon punën e brigadës së gjelbëruesve me planet e detajuara për gjelbërimin e ambjenteve.përcakton sipas një plani të detajuar punën për proçeset e mirëmbajtjes së siperfaqeve të gjelbra.inspekton punën e brigadës së gjelbëruesve për të siguruar efikasitetin e saj dhe përfundimin e proçeseve të punës sipas afateve të caktuara.mbikqyr efikasitetin në punë të punëtorëve të brigadës së gjelbërimit dhe planifikon trajnimin e tyre për proçese të ndryshme të punës.përgatit situacione dhe kërkesa për materialet e nevojshme për gjelbërimin e siperfaqeve të ndryshme. aftesi per te: analizuar, vlerësuar dhe koordinuar planifikimin e punëve sezonale te nevojshme si dhe për të përmbushur qëllimet e grupit të punës brenda kufijve të caktuar kohor.koordinuar dhe përcaktuar pajisjet e personelit dhe materialet e nevojshme për përfundimin me sukses te projekteve;përgatitur raporte te qarta, konçize dhe të plota per punën e sektorit te tij.punuar në grup me menaxherët dhe stafin në një shumëllojshmëri proçesesh.për të krijuar dhe për të ruajtur marrëdhënie korrekte me bashkëpunëtorët , punonjësit gjatë proçesit të punës., aplikantet e interesuar jane te lutur te dergojne cv-ne e tyre ne adresen tone te emailit [email protected]: 068 40 52 085., Tiranë

Botuar më 05/02/2023
E diskutueshme. Ne baze te eksperiences se kandidateve.
)