Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

MENAXHER SHITJESH AGI KONS SHPK PërshkrimiAgikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve. Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme |

Arsimi: i larte, Programet kompjuterike: microsoft office, Të ketë përfunduar arsimin e lartë bachelor, preferohen degët e Fakultetit Ekonomik.Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në fusha të ngjashme.Të njohë shumë mirë programet bazë MO.Të ketë eksperiencë në realizimin e strategjive marketing dhe publicitar.Të jetë i/e besueshëm.Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.Të ketë aftësi menaxhuese dhe vendimarrëse.Shënime, të hartoj buxhetin vjetor të shitjeve si edhe të kryej ndjekjen e tij deri ne realizim;të realizoje prezantimin e produkteve te kompanisë ne klientet potencial ;të përgatis raportet e shitjes dhe raportet e prezantimeve te kryeratë përgatis plane veprimi dhe tabela për të identifikuar klientë të rinj dhe të planifikoj mënyrën për qasje ndaj kontakteve të reja duke analizuar paraprakisht potencialin e blerësittë përgatis analiza të tregut, të konkurrencës, të çmimevetë udhëheq kërkime në treg për të identifikuar kërkesat e tregut dhe blerësit potencial;të ruaj marrëdhënie të vazhdueshme dhe afatgjata me klientët potencialë;të propozoj dhe përgatis oferta të personalizuara për klientët;të komunikoj kërkesat e klientëve tek kompania përpara finalizimit të kontratës;të negocioj me klientin për termat dhe kushtet, të mbyll kontratën në bashkëpunim me departamentin ligjortë ndjek zbatimin me korrektësi të kontratës me klientin;të bashkëpunoj me departamentet e tjera të kompanisë sipas nevojës;të kryej takime të rregullta periodike për ecurinë dhe problematikat e shitjeve;të raportoj tek eprorët periodikisht zhvillime specifike, informacione të mbledhura në terren, aktivitetet e konkurrencës etj;të respektoj etikën, kulturën organizative dhe vlerat e kompanisë;të ruaj informacionin konfidencial;të zbatoj detyrat që i caktohen nga eprorët në çdo rast., aplikantët e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre në adresen e email-it: [email protected]ë gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr. 9887,, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
E diskutueshme

SALDATOR AGI KONS SHPK Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ekipit tonë në Repartin e Saldimit në pozicionin "Saldator".Kandidatet duhet të kenë eksperienc

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar në përvojën e kandidatëve. |

Ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit., kandidatët të cilët janë të interesuar të kontaktojnë nëpërmjet nr të kontkatit: 068 40 52 085, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
Bazuar në përvojën e kandidatëve.

SPECIALIST NDERTIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania në kuadër të zgjerimit të aktiviteti

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar në përvojën e kandidatit. |

Eksperiencë e mëparshme pune në fushën e ndërtimit.Njohuri të vizatimit të teknik.Aftësi të mira organizimi dhe drejtimi.Aftësi për të përmbushur dhe realizuar në kohë të detyrave., specialisti i ndërtimit duhet të zotërojë proçeset e punës si: murature, suvatim, sistem kapot , armature etj.specialisti duhet të punojë në mënyrë të pavarur dhe me përgjegjshmëri të larta.specialisti duhet të ketë aftësi të mira në drejtimin e një grupi., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
Bazuar në përvojën e kandidatit.

PUNETOR NDERTIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania në kuadër të zgjerimit të aktivitetit t

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenqashme. |

Eksperienca në fushën e ndërtimit përbën avantazh por nuk është kriter.Mosha e kërkuar mbi 18 vjec.Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt.Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar., suporton specialistin në proçese pune si: murature, suvatim, armaturë etj.transporton materiale të ndryshme.kujdeset që objekti të jetë i pastër dhe i rregullt., ofrojmë;ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
E kenqashme.

PUNETOR AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kër

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Mosha e kërkuar mbi 18 vjec.Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt.Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar., suporton artistët në proçese të ndryshme pune.transporton materiale të ndryshme.kujdeset që reparti të jetë i pastër dhe i rregullt., ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
E diskutueshme.

PUNETOR AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve. Kompania në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme. |

Kritere;Mosha e kërkuar mbi 18 vjec.Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt.Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar., • transporti i lëndës së parë (dherave) dhe përzierja e tyre.• përgatitje e lëndës së parë qeramikës.• filtrimi dhe presimi i materialit me anë të makinerive.• asistencë specialistëve në faza të ndryshme të punëve., ofrojm;trainim i posaçëm me pagesë nga specialistët për pozicionin e punës.ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
E diskutueshme.

PUNETOR NGARKIM-SHKARKIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Kompania në kuadër të zgjerimit të akti

Paga: E kenaqshme. |

Kritere; Eksperienca në fushën e ndërtimit përbën avantazh por nuk është kriter.Mosha e kërkuar mbi 18 vjec.Të jetë person i përgjegjshëm dhe korrekt.Të respektoj kolegët dhe të zbatojë të gjitha detyrat e ngarkuara me rigorozitet dhe brenda afatit të caktuar., detyratsuporton specialistin në proçese pune si: murature, suvatim, armaturë etj.transporton materiale të ndryshme.kujdeset që objekti të jetë i pastër dhe i rregullt., ofrojmë;ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale.mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Adresa: Teatri Kombëtar , Qëndër ,Tiranë, Tiranë

Botuar më 26/09/2023
E kenaqshme.

PUNETOR AGI KONS SHPK Agikons SH.P.K lider në fushën e ndërtimit ka krijuar dhe zbatuar projekte e cila dallohet për standartet dhe cilësinë e punimive me çmimet më konkuruese në treg. Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kompania fton të gjithë t

Paga: E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidateve. |

Elektriçistë me dhe pa eksperiencë pune.- Hidraulikë me dhe pa eksperiencë pune.- Saldator me dhe pa eksperiencë pune.- Marangoz me dhe pa eksperiencë pune.- Punëtor Ndërtimi me dhe pa eksperiencë pune.- Specialist Plastike Duroalumini me eksperiencë pune.- Specialist i Përgjithshëm (murature , armature , suvatime)me eksperiencë pune. oha e Punës: E plotëE Hënë - e Shtunë , ora 07:30 - 16:00, (30 min pushim dreke).Kontratë e rregullt pune dhe sigurime të paguara nga kompania.Mundësi të zotërimit të një profesioni për punonjësit e rinj të fushës.Mundësi promovimi brenda kompanisë ., të jenë të komunikueshëm dhe bashkëpunues.të kenë dëshirë dhe vullnet për të mësuar proçese të tjera pune dhe ambicie për tu rritur profesionalisht., të gjithë kandidatët e interesuar i ftojmë të na kontaktojnë në nr tonë të kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 25/09/2023
E diskutueshme. Bazuar ne pervojen e kandidateve.

PUNETOR AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë:Punetor krahu.Te kete eksperience pune te meparshme pune ne fushen e nd

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme. |

Ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.mundesi rritje profesionale. mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 25/09/2023
E kenaqshme.

MURATOR AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë:Specialist Murator.Preferohet te kete eksperience pune.Ofrohen kushte s

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Bazuar ne pervojen e kandidatit. |

Ambient miqësor pune dhe pagë e kënaqshme.Mundesi rritje profesionale. Mundesi promovimi brenda grupit., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 25/09/2023
Bazuar ne pervojen e kandidatit.
)