Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Për të mbaruar punë sa më shpejt nëpërmjet Çelësit!

Si të gjesh kandidatin e duhur për biznesin tënd?

1

Përshkruaj kompaninë tënde!

Shoqëroje njoftimin tënd me logon dhe informacion rreth kompanisë.

2

Shkruaj qartë “Pozicionin Vakant”!

Përshkruaj kërkesat dhe kriteret për të kualifikuar aplikantët.

3

Vendos përgjegjesitë e pozicionit.

Përshkruaj detyrat kryesore dhe aftësitë që duhet të zotërojnë aplikantët.

4

Promovo njoftimin tënd!

Rrit shikueshmërinë për të targetuar dhe gjetur më shpejt kandidatin e duhur, me paketat e shërbimet tona për ty. Shiko paketat këtu!

Si të shesësh/japësh me qera shtëpinë sa më shpejt?

1

Imazhi flet shumë!

Shoqëroje njoftimin tënd me foto.

2

Detajet janë të rëndësishme!

Përshkruaj në mënyrë të saktë dhe sa më të plotë detajet thelbësore.

3

Vendos çmimin e duhur!

Para se të botosh njoftimin, krahaso çmimin tënd me njoftimet e tjera të ngjashme.

4

Rrit shikueshmërinë!

Bëje njoftimin tënd më të efektshëm, duke përzgjedhur mes opsioneve dhe shërbimeve të dedikuara për ty.

Si të shesësh makinën brenda 30 ditësh?

1

Imazhi flet shumë!

Shoqëroje njoftimin tënd me foto.

2

Jep informacion të plotë!

Përshkruaj me detaje të gjithë informacionin për të dalluar dhe promovuar makinën tënde.

3

Vendos çmimin më të mirë!

Krahaso çmimin tënd me njoftimet e tjera të ngjashme dhe vendos çmimin më konkurues!

4

Rrit shikueshmërinë!

Bëje njoftimin tënd më të efektshëm, duke përzgjedhur mes opsioneve dhe shërbimeve të dedikuara për ty!

)