Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

FINANCIER AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k. një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë,në kuadër të zvillimit të saj në Kosovë fton individë të kualifikuar në Departamentin e Financës në pozicionin:Financier/

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eskperiences se kandidatit. |

Arsimi: master niv.1, mosha e kerkuar mbi 25 vjec., detyrat dhe përgjegjësitë:garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit mbështetës për shitjet dhe blerjet përfshirë këtu informacionin e brendshëm dhe nga të tretët.realizon përgatitjen e saktë e të gjitha faturave të shitjeve të produkteve ose shërbimeve.garanton regjistrimin e të gjithë informacionit të nevojshëm, sipas formateve të kërkuara dhe të prodhuara nga kompania dhe legjislacioni në fuqi.realizon kontabilizimin korrekt dhe në kohë të të gjitha kontratave dhe faturave përkatëse në programet e caktuara financiare.garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërë të mundur rakordimin midis palëve.kriteret e kërkuara:të ketë 5 vjet eksperiencë pune si financiere.të ketë diplomë universitare në shkencat ekonomike; preferohet ne financë-kontabilitet.të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike dhe në përdorimin e programeve financiare.të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.preferohen kandidatë me eksperiencë pune në sektorin e ndërtimit.personat e interesuar dhe që plotësojnë kërkesat e përmendura më lart janë të lutur të dërgojnë cv-të e tyre ose të kontaktojnë në adresën e mëposhtme: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tiranë, Albania., Tiranë

Botuar më 22/10/2021
Ne varesi te eskperiences se kandidatit.

FINANCIER AR-BI SERVISI SHPK Operatore Finance Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme |

Me eksperience, operatore finance është pergjegjes/e për menaxhimin e arkes, perpunimin e porosive te shitjeve, dorezimin e informacionit ne magazine dhe zgjidhjen e tematikave ne menyre te sakte dhe brenda dead line te paracaktuar.rakordim i arkes, mbledhje dhe dorezim i cash-it, mbyllje e arkes.kontrollon xhiron per produktet e dala.përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme;asiston ne kontrollin e sasisë dhe cilësisë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina;përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës (fletë-hyrje, fletë-dalje, proces-verbalet, inventarin, fature shoqerimi);raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit.raporton per mungesat dhe furnizimet e produkteve.menaxhon stokun.proceson fatura;përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiarepërgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;merr pjesë në auditimet financiare;asiston në inventar.kryen detyra të tjera të cilat mund t’i përcaktohen gjatë ditës., Tiranë

Botuar më 22/10/2021
E kenaqshme

FINANCIER GRAL MEDICAL Kërkon të punësojë

Paga: E kenaqshme |

Me eksperience pune. Te interesuarIt te kontaktojne nga ora 09.00-16.00, Adresa: Laprake, Tiranë

Botuar më 20/10/2021
E kenaqshme

FINANCIER GRAL MEDICAL Kërkon të punësojë

Paga: E kenaqshme |

Me eksperience pune. Te interesuarIt te kontaktojne nga ora 09.00-16.00, Adresa: Laprake, Tiranë

Botuar më 20/10/2021
E kenaqshme

FINANCIER/E BIG MARKET Kërkon të punësojë

Paga: Ofrohet pagese e kenaqshme |

Ofrohen kushte shume te mira pune, Adresa: Rr. "Qemal Stafa", prane tv. Klan

Botuar më 26/10/2021
Ofrohet pagese e kenaqshme

FINANCIER/E AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë,në kuadër të zvillimit të saj fton individë të kualifikuar në Departamentin e Financës në pozicionin: Financier/e. Për

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Ne varesi te eksperiences se kandidatit. |

Kriteret e Kërkuara:Të ketë 5 vjet eksperiencë pune si Financiere.Të ketë Diplomë Universitare në Shkencat Ekonomike; preferohet ne Financë-Kontabilitet.Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike dhe në përdorimin e programeve financiare.Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.Preferohen kandidatë me eksperiencë pune në sektorin e ndërtimit., mosha e kerkuar mbi 20 vjec., detyrat dhe përgjegjësitë:garanton ekzistencën dhe marrjen e të gjithë informacionit mbështetës për shitjet dhe blerjet përfshirë këtu informacionin e brendshëm dhe nga të tretët.realizon përgatitjen e saktë e të gjitha faturave të shitjeve të produkteve ose shërbimeve.garanton regjistrimin e të gjithë informacionit të nevojshëm, sipas formateve të kërkuara dhe të prodhuara nga kompania dhe legjislacioni në fuqi.realizon kontabilizimin korrekt dhe në kohë të të gjitha kontratave dhe faturave përkatëse në programet e caktuara financiare.garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërë të mundur rakordimin midis palëve., Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tiranë, Albania., Tiranë

Botuar më 22/10/2021
Ne varesi te eksperiences se kandidatit.
)