Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

PUNONJESE BANAKU - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, të njohë dhe të ketë informacion për produktet e banakut që janë prezent në dyqan - të kontrollojë nivelin e stokut, duke raportuar tek përgjegjësi i marketit me qëllim marrjen e masave të mëtejshme- përgjegjës për vendosjen e produkteve në hapësirën e banakut në mënyrën e duhur dhe sipas koncepteve bazë të shoqërisë mbi ‘’merchandising’’ - pajisjen me etika çmimi,evidentimi i skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre, Adresa: Vollga, Rr. Taulantia, Lagjja nr.1, Pallati nr 4-23, Durrës

Botuar më 19/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

SISTEMUES/E MARKETI - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre - pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre - vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur - mirëmban ambjentin e punës, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 19/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

SISTEMUES/E MARKETI - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre - pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre - vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur - mirëmban ambjentin e punës, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 19/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

PERGJEGJES TURNI Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëzor

Paga: Pagese konkuruese |

• Të ketë mbaruar arsimin e lartë, përbëjnë avantazh Degët Inxhinieri ose Shkenca të Natyrës.• Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë në nje rol të ngjashëm, mundësisht në industri prodhimi pijesh.• Të ketë aftësi shumë të mira organizative dhe të jetë i aftë për tu përshtatur shpejt ndaj ndryshimeve.• Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.• Të ketë aftësi në përdorimin e MS excel dhe Outlook.• Të ketë njohuri të gjuhës italiane dhe/ose angleze., • organizon personelin, monitoron aktivitetet e programuara brenda turnit, si dhe koordinohet me sektorët e mirëmbajtjes dhe cilësisë për të siguruar mbarëvajtjen e proçeseve të prodhimit në përputhje të plotë me proçedurat e aprovuara duke garantuar standartet e higjenës dhe gmp, për të siguruar një vend pune të pastër dhe të sigurtë.• siguron në çdo kohë zbatimin me rigorozitet të rregullave të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe sigurisë mjedisore nga i gjithë personeli nën varësi.• plotëson dhe dorëzon në kohë të dhënat statistikore të prodhimit, analizon shkaqet dhe mban përgjegjësi për skarcitetet e dala gjatë proçesit., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkese për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv në adresën e-mail brenda datës 26 mars, Tiranë

Botuar më 18/03/2023
Pagese konkuruese

PUNONJES NE PRODHIM Coca-Cola Bottling Shqipëria sh.p.k (CCBS) po kërkon kandidatë të përshtatshëm në pozicionin e mëposhtëm Tek CCBS, ne jemi të bindur për rritjen e biznesit tonë, për kontributin në komunitetet lokale dhe në zhvillimin e burimeve njerëz

Paga: Pagese konkuruese |

Diplome e shkolles se mesme2. Te pakten 2 vite eksperience te ngjashme,preferohet ne industrine e prodhimit te pijeve.3.Te jete I organizuar,me aftesi per tu pershtatur shpejt me ndryshimet.4. Te jete i afte per te punuar ne menyre individuale dhe ne grup., operon ne linjat e prodhimit sipas planit organizativ.2. siguron funksionimin optimal te makines ku operon duke reduktuar maksimalisht ndalesat.3. pergjegjes per reduktimin e skarcitetit ne makinen ku operon.4. aplikon rregullat e sigurise dhe shendetit ne pune.5. operon ne ambientin e jashtem te fabrikes sipas nevojes se punes.6. siguron ekzekutimin korrekt te fazave te proceseve,programimit te higjenes&mirembajtjes se zakonshme., të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të cv në adresen e-mail, Tiranë

Botuar më 18/03/2023
Pagese konkuruese

KASIER/E - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, mirëpret dhe komunikon me klientët me etikë të lartë profesionale-kryen proçesin e shitjes së produkteve në përputhje me procedurën dhe standardet e kompanisë -kujdeset për gjendjen e cash-it në kasë, Adresa: Rr. Taulantia, Lagjja nr.1, Pallati nr 4-23, Durrës

Botuar më 16/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

SISTEMUES/E MARKETI - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre - pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre - vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur - mirëmban ambjentin e punës, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 15/03/2023
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës

MAGAZINIERE NJOFTIME PUNE - KOMPANIA FANER Kërkon të punësojë

Paga: shume e mire |

E shtune dhe e diele pushim. Prefehet te kete njohuri kompjuterike, mosha 45 - 55 vjec, kushte te mira pune, 1 muaj pushim ne vit, te interesuarit te kontaktojne ne nr e kontaktit dhe cv te dergohen ne adresen e mail-it, Tiranë

Botuar më 15/03/2023
shume e mire

SISTEMUES/E MARKETI - CONAD - PRONATYRA TREG

Paga: E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës |

Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi - Të jetë i gatshëm të punojë me turne - Të jetë korrekt, i ndershëm dhe i besueshëm, i prezanton produktin e duhur klientëve dhe ofron sugjerime sipas kërkesave të tyre - pajis me etika çmimi,evindetimin e skadencave të produkteve duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm të tyre - vendos produktet në rafte në mënyrën e duhur - mirëmban ambjentin e punës, Adresa: Rruga e Barrikadave, Ish Kinema 17 Nëntori, Tiranë

Botuar më 15/12/2022
E negociueshme - Kontratë pune në përputhje me Kodin e Punës
)