Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

MENAXHER SHITJESH AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi në kërkim të: Menaxher Shitjesh. Menaxher Shitj

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë përfunduar arsimin e lartë bachelor, preferohen degët e Fakultetit Ekonomik.Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në fusha të ngjashme.Të njohë shumë mirë anglishten.Të njohë shumë mirë programet bazë MO.Të ketë eksperiencë në realizimin e strategjive marketing dhe publicitar.Të jetë i/e besueshëm.Të ketë aftësi të mira konkuruese dhe të jetë i aftë të punojë në grup.Të ketë aftësi menaxhuese dhe vendimarrëse., siguron informacionin e nevojshëm nga terreni për të përcaktuar planin mujor të shitjeve të projekteve të kompanisë. identifikon mundësitë e zhvillimit të biznesit, duke përcaktuar kërkesat e klientëve, masën e tregut, lëvizjet e konkurentëve, parashikimin e lëvizjeve konsumatore, specifikimet e produktit.përgatit dhe implementon planet e shitjeve për të arritur kuotat e zhvillimit të biznesit, si janë të përcaktuar nga kompania për projektet që mbulon. kontribon me informacion në lidhje me politikat e çmimit dhe oferta të ndryshme për produktet e projekteve në ngarkim.eshtë përgjegjës për organizimin dhe manaxhimin e proçesit të shitjes dhe ndjekjen e proçesit me departamentet e tjera kur është e nevojshme. eshte përgjegjës për identifikimin e klientëve potenciale dhe prezantimin e produkteve të projekteve në ngarkim. krijon oferta të personalizuara me klientët duke përshtatur nevojat e klientëve me llojin e produktit që kompania ofron. negocion dhe finalizon me klientin specifikimet e produktit, kushtet e transaksionit si dhe format e ndryshme të financimit.harton kontratat respektive, dhe ndjek proçesin e shitjes sipas proçedurave të përcaktuara. ndihmon dhe bashkëpunon me kolegët e marketingut për implementimin e aktiviteteve të marketingut që lidhen me promovimin e produkteve të projekteve që mbulon apo klientëve të targetuar. sugjeron dhe ofron rekomandime për planet e promovimit të kompanisë dhe produkteve të projekteve në ngarkim kundrejt audiencës së interesuar., kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare [email protected] ,duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

MURATOR AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg. Kompania kërkon të punësojë individë të kualifikuar në pozicionin e

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Preferohet te kete eksperience pune., ofrohen kushte shume te mira pune dhe page., kandidatët e interesuar janë të lutur të kontaktojnë në: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë , Tiranë, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SALDATOR AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve.Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGI

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Duhet të kenë eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike.Të njohin mirë proçesin e punës të saldimin me elektrik, argon dhe oksigjen.Të kenë aftësi në të punuarit në grup si edhe aftësi të koordinimit të punëve dhe projekteve.Të karakterizohet nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur afatet.Kandidatët duhet të kenë të paktën 2 vite eksperiencë pune.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizuese., orari i punës: e hënë - e shtunë , ora 07:30 - 16:00 (30 min pushim). ofrohen kushte shumë të mira punë dhe pagë e kënaqshme. mundësi rritje profesionale., të interesuarit mund të dërgojnë eksperiencat e tyre të punës nëpërmjet adresës zyrtare të e-mailit: [email protected] për çdo informacion të mëtejshëm mund të na kontaktojnë, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 22/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

MAGAZINIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet mëkonkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në pozicionin: Magaz

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Kandidatët duhet të kenë përfunduar shkollën e lartë, preferohen në Fakultetin Ekonomik.Duhet të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune si Magazinier.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup., mosha e kerkuar, jo me shume se 55 vjeç., magazinieri është përgjegjës për të ruajtur e mirëmbajtur mallrat e magazinës si edhe për të realizuar veprimet e nevojshme për marrjen e tyre në dorëzim ose për nxjerrjen e tyre nga magazina.menaxhon dhe kryen me sukses çdo proçes që lidhet me magazinimin e materialeve të ndryshme të kompanisë.kontrollon të gjitha materialet dhe produktet fizikisht që hyjnë dhe dalin në hapësirën që ka nën përgjegjësi.kujdeset për mirëmbajtjen e magazinës dhe administrimin e materialeve.realizon ruajtjen të dokumentacionit të mëparshëm si dhe atij aktual sipas standardeve të kompanisë.kontrollon sasinë edhe cilësinë e materialeve duke realizuar krahasime të çmimeve për periudha të ndryshme nga furnitorë të ndryshëm.përgatit raporte për manaxherin financiar në të cilën pasqyron punët e realizuara, problematikat e ndryshme dhe detyrat e tjera që mund të krijohen në lidhje me ketë profil pune.të ketë aftësi të mira të ''paketës office'', si edhe të përdorë programin financiar ''alpha business''., aplikantet e interesuar te dergojne cv-ne e tyre ne adresen tone te emailit: [email protected], Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë , Tiranë, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

NDIHMES SALDATOR AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në repartin e

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga bazuar në përvojën e kandidatëve. |

Kandidatët duhet: Duhet të kenë pak eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike.Të kenë pak njohuri në proçeset e punës të saldimin me elektrik, argon dhe oksigjen.Të karakterizohen nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur detyrat e caktuara nga përgjegjësi.Të suportojnë specialistin në proçese të ndryshme pune., kushtet e punes: punohet nga e hëna - shtunë, ora 07:30 - 16:00. kontrate e rregullt pune. mundesi rritje profesionale dhe promovimi brenda kompanise., te interesuarit jane te lutur te kontaktojne ne nr e kontaktit 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
Paga bazuar në përvojën e kandidatëve.

ELEKTRICIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashk

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Të ketë kryer arsimin e mesëm si Elektriçist (Dokumentacion te cilet vertetojne kualifikimin perkates).Të ketë aftësi të mira planifikuese dhe organizuese., instalon dhe garanton mirëmbajtjen e lidhjeve elektrike, aparateve, pajisjeve të tjera.identifikon mosfunksionimin e sistemeve elektrike dhe komponentëve te tyre, duke përdorur pajisje e testimi, për të gjetur shkakun e një defekti dhe për ta korrigjuar atë.instalon dhe mirëmban paisjet e sistemeve të ndriçimit.realizon inspektime të komponentëve elektrik të tilla si transformatorë dhe automatë., kandidatet e interesuar per me teper informacion mund te na kontaktojne nepermjet nr. te kontaktit 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

MONTATOR AGI KONS SHPK AGIKONS Sh.p.k., një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit, e angazhuar për përsosmëri dhe cilësi të lartë, në kuadër të zhvillimit të saj kërkon të punësojë punonjes te kualifikuar ne pozicionin: Montator per vetrata alumini. K

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Preferohet te kete eksperience te meparshme pune.Te jene korrekte gjate orarit zyrtar te punes dhe te kryej me pergjegjesi te gjitha detyrat e ngarkuara nga pergjegjesi.I komunikueshme dhe bashkepunues me koleget., koha e punes:nga e hena - te shtune, ora 07:30 - 16:00 (30 min pushim dreke). ofrohen kushte te mira pune dhe ambjent miqesor pune., te interesuarit per cdo informacion te metejshem jane te lutur te kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

NDIHMES MARANGOZ AGI KONS SHPK Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kompania e mirënjohur, lider në fushën e ndërtimit Agikons Sh.p.k shpall vakant pozicionet e punës si më poshtë: Specialist / Ndihmës Marangoz. Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga: Ne varesi te ekpseriences se kandidatit. |

Ekperience te meparshme pune. Te jene te rregullt dhe bashkepunues., te interesuarit te kontaktojne: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
Paga: Ne varesi te ekpseriences se kandidatit.

HIDRAULIK AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga bazuar ne eksperiencen e kandidatit. |

Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., shqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre.lexon projekte dhe evidenton listën e materialeve të nevojshme., orari i punës është nga ora 07:30-16:00 (30 min pushim dreke).kushte te mira pune, të interesuarit mund të kontaktojnë në nr: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
Paga bazuar ne eksperiencen e kandidatit.

SPECIALIST NDERTIMI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve. Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga e negociueshme në varësi të eksperiencës së kandidatit. |

Eksperiencë e mëparshme pune në fushën e ndërtimit. Të zotërojë në nivel të mirë proçeset kryesore të punës si: muratur, suvatime, hidroizolime, armaturë etj.Të jetë i përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës., koha e punës: kohë e plotë.e hënë - shtunë , ora 07:30 - 16:00 (30 min pushim dreke).ofrohen kushte shumë të mira pune., për më tepër informacion jeni të lutur të kontaktoni ne nr e kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 22/03/2023
Paga e negociueshme në varësi të eksperiencës së kandidatit.
)