Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

MARANGOZ/NDIHMES MARANGOZ AGI KONS SHPK Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kompania e mirënjohur, lider në fushën e ndërtimit Agikons Sh.p.k shpall vakant pozicionet e punës si më poshtë: Specialist / Ndihmës Specialist Marangoz. Kërkon të punës

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

• Eksperienca e mëparshme pune përbën avantazh.• I pergjegjshem dhe korrekt ne orarin e punes., mosha 18 - 55 vjeç., koha e punes: koha e plotepunohet: e hene - e shtune , ora 07:30 - 16:00. kontrate e rregullt pune. ofrohen kushte shume te mira pune., te interesuarit jane te lutur te na kontaktojne nepermjet kontakti: 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

MANOVRATOR AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit nëShqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania kërkon të zgjerojë stafin e saj ne pozicionin "Man

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Kandidatet duhet te kene eksperienca te mepareshme pune;Te disponojë Dëshminë e manovratorit.Te jete i disponeshem per te punuar edhe jashte orarit kur te jete e nevojshme.Të jetë korrektë dhe te permbushe me pergjegjesi te plote detyrat e deleguara nga Drejtuesi., mosha e kerkuar deri 50 vjec;, manovratori duhet te njohe dhe ndjek rregullat e sigurise ne pune;te ndermarr veprime per te shmangur rreziqet ose pengesat, si psh vijat ndihmese, pajisje ndihmese;kontrollon furnizimin me karburant per te siguruar disponibilitetin e pershtatshem;riparimi dhe mirembajtja e pajisjeve, realizimi i rregullimeve emergjente ose te asistimi ne riparimet kryesore, kur eshte e mundur;te mbaje te dhena mbi materialet dhe pajisjet e perdorura ose problemeve te hasura., ofrohen kushte shume te mira pune., te interesuarit jane te lutur te kontaktojne ne nr e kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tirane., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SPECIALIST TAPICIER AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozic

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Paga bazuar ne eksperiencen e kandidatit. |

Duhet te kene eksperience te meparshme pune. Duhen te jene te pergjegjeshem dhe korrekt ne orarin e pune., mosha e kerkuar nen 55 vjeç., te gjithe kandidatet e interesuar mund te na kontaktojne per me teper informacion ne nr e kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
Paga bazuar ne eksperiencen e kandidatit.

PUNETOR AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të saj kompania e mirënjohu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Eksperienca e punës në këtë fushë përbën avantazh por nuk është kriter.Të karakterizohet nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur afatet., ofrohen trajnim nga stafi i kualifikuar per këtë pozicion. kushte shumë të mira pune dhe pagë e kënaqshme. orari i punës është nga ora 07:30-16:00., aplikantët e interesuar mund të na kontaktojnë në numrin tonë të cel: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

PUNETOR AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, themeluar në vitin 1996 dallohet për cilësinë dhe standartin e lartë të punimeve. Kompania kerkon Punetor Duroalumini Kërkon të punësojë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: Mosha e kerkuar nën 55 vjec |

Preferohet te kete eksperience te meparshme pune;Të jetë i aftë të lexojë skicat., ofrohen kushte shumë të mira pune dhe page., te interesuarit te aplikojne nepermjete nr të kontaktit: 068 40 52 085., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
Mosha e kerkuar nën 55 vjec

ASISTENTE ZYRE AGI KONS SHPK 'Agikons'' sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi në kërkim të pozicionit: Asisten

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Gjuhet e huaja: greqisht, Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Greke ne të folur dhe të shkruar.Të ketë përfunduar arsimin e lartë për Drejtësi, Shkenca Sociale, Ekonomike.Preferohen kandidate me 2 vite eksperiencë pune.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë njohuri shumë të mira të paketës office., realizon mikëpritjen dhe delegimin e klientëve sipas departamenteve që kanë takime, sipas proçedurave dhe standardeve të vendosura nga kompania.realizim i detyrave të tjera administrative të nevojshme për mbarëvajtjen e proçeseve të punës.detyra të tjera të deleguara nga ceo i kompanisë., kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare [email protected] ,duke specifikuar në subjekt pozicionin për të cilin po aplikojnë., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

NDIHMES HIDRAULIK AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të ketë mbi 3 vjet përvojë pune në këtë pozicion.Prefererohen kandidatë që të kenë kryer arsimin e mesëm për profilin Hidraulik.Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të ketë aftësi të shumë të mira planifikuese dhe organizuese., shqyrton planin e ndërtimit me specifikimet e paraqitjes së punimeve hidraulike.identifikon e mjetet e nevojshme dhe pajisjet e posaçme që janë të nevojshme për realizimin e punimeve hidraulike.instalon, riparon dhe mirëmban e pajisjet e ujit, tubave si dhe sistemet e ngrohjes së ujit.realizon mirëmbajtjen e sistemeve hidraulike dhe komponentëve të tyre.lexon projekte dhe evidenton listën e materialeve të nevojshme., kushte te mira pune., të interesuarit mund të kontaktojnë në nr: 068 40 52 085 / 068 40 16 639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

SUVATUES AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg.Kompania kerkon te punesoje: Specialist Suvatimesh & Fino. Kë

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Preferohet te kete eksperience te meparshme pune.Kandidatët e interesuar të jenë të përgjegjshëm dhe korrekt në orarin e punës., ofrohen kushte shume te mira pune dhe page., te interesuarit jane te lutur te na kontaktojne nepermjet nr te kontaktit: 068 40 52 085 / 068 40 16 /639., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

PUNETOR/ NDIHMES SONDIST AGI KONS SHPK AGIKONS sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj në p

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Kandidatet referohen te kene eksperience te meparshme pune, minimumi 2 vite;, mosha e kerkuar deri ne 50 vjec., ofrohen kushte shumë të mira pune dhe page, Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selite, Tirane, Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve

INXHINIER DRURI AGI KONS SHPK Agikons Sh.P.K kompania lider në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme, Met – Engineering është pjesë e grupit të shoqërisë AGIKONS. Ne jemi në kërkim të punonjësve të kualifikuar për t’iu bashkuar ek

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve |

Të këtë përfunduar Fakultetin e Inxhinierisë për Përpunim Druri ose ndonjë fakultet tjetër të ngjashëm.Preferohen kandidatë me eksperiencë të mëparshme pune në fushën e mobilerisë.Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punuarit në grup.Të zotrojë në nivel të mirë Paketën Office., interpreton skicat e projekteve dhe i zbaton në punime.garanton proçesin e prodhimit duke siguruar prodhimin në kohë, me cilësi dhe me kosto efektive.harton preventiva punimesh dhe plotëson urdhëra pune me data dorëzimi.planifikon dhe organizon punën për proceset e montimit të produkteve në objekte.kontrollon cilësinë dhe ndjekjen e punimeve të stafit që ka në varësi.raporton tek administratori., kandidatët të cilët plotësojnë kriteret e mësipërme të dërgojnë aplikimin e tyre nëpërmjet adresës zyrtare të e-mailit: [email protected] ., Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", Selitë, Tiranë., Tiranë

Botuar më 23/03/2023
E diskutueshme në varesi të eksperiencës së kandidatëve
)