Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

MENAXHERE MARKETINGU BRUNES Kompania Brunes sh.p.k., një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave, në saj të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidate për pozicionin Menaxhere Marketing-u.

Paga: E kenaqshme |

-Diplomë Universitare në fushën e Marketingut ose Administrim Biznesi;-Të ketë mbi 3 (tre) vjet eksperience pune në fusha të ngjashme;-Të ketë aftësi komunikimi dhe bashkepunimi me pjesën tjetër të stafit;-Të jetë e besueshme;-Te jete e shkathet dhe vigjilente-Të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze dhe Italiane., -konceptimi, realizimi dhe monitorimi i elementeve te marketingut.-ndjekien e realizimit te tvc (spot production).-planifikimin dhe kontrollin e mediaplaneve.-radio spot; ndjekien e realizimit te voice over dhe mediaplaneve radio-të raportojë tek eproret per monitorimin e fushatave të marketingut.-ndjekien e fushatave ne perputhje me buxhetin e planifikuar.-të analizoje ofertat e furnitoreve dhe te monitoroje aktivitetin e konkurrentëve., Tiranë

Botuar më 06/06/2023
E kenaqshme

SHITESE NE SHOWROOM BRUNES Kompania Brunes sh.p.k ,nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saje te zgjerimit te aktivitetit,kerkon te punesoje nje kandidate femer ne pozicionin Prezantuese(SHITESE)

Paga: E kenaqshme |

Te kete perfunduar arsimin e larte.-Te kete eksperience pune ne shitje.-Te jete person i rregullt dhe me deshire per pune., komunikimi dhe sherbimi me klientet.- njohja e produkteve dhe gjendjes se magazines ne cdo moment.- sjellje aktive dhe sugjerimet mbi mbarevajtjen e punes.- pergjegjesia per mirembajtjen e showroom-it., Tiranë

Botuar më 06/06/2023
E kenaqshme

MAGAZINIER Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin Magazinier per Tirane ! Një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

• Te kete mbaruar arsimin e larte (Preferohen deget e Ekonomise)• Duhet minimalisht 2 (dy) vjet eksperiencë si magazinier.• Të jetë korrekt në respektimin e orareve.• Të kete cilësi të mira të drejtimit të grupit dhe punës në grup, eshte pergjegjës per ruajtjen dhe sistemimin e mallrave në ambientet e magazinës.• kontrollon të gjitha furnizimet e mallrave që hyjnë në magazinën përkatëse si dhe komunikon me operatoren e finances në magazinë për të siguruar regjistrimin e mallrave në sistemin e magazinës.• kontrollon të gjitha daljet/shitjet e produkteve nga magazina përkatëse dhe krahason sasite fizike të bëra dalje me dokumentacionin përkatës shoqerues.• mban dhe organizon ndarjen e produkteve sipas datave të skadencës si dhe informon drejtorin e logjistikes për çdo sasi malli për të cilin po afron data e skadencës. ky kontroll duhet te bëhet periodik sipas mënyrës që ai organizon punën në magazinë.• siguron ndarjen e saktë të detyrave për punonjësit e magazinës për sistemimin e mallrave përgatitjen e porosive dhe administrimin e paketimeve dhe materialeve promocionale.• mban një listë me gjitha barkodet e produkteve dhe njofton operatoren e financës sa herë ka ndryshime të barkodeve gjatë furnizimeve.• monitoron në bazë ditore stokun e magazinës dhe vazhdimisht krahason gjëndjen fizike me sasitë në sistem duke kryer inventarizime fizike te produkteve., personat e interesuar duhet të dërgojnë cv-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel, Tiranë

Botuar më 06/06/2023
Pagese konkuruese ne treg

AGJENT SHITJESH NE TERREN Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin Agjent Shitje ne Terren Një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

- Te kete mbaruar Arsimin e Larte. (Prioritet Dega Marketing)- Minimumi 3 vjet eksperience ne te njejtin pozicion.- Te jete i i rregullt, serioze i shkathet, ambicioz dhe te kete aftesi te mira komunikimi.- Te kete aftesi organizative dhe manaxheriale- Te kete njohuri te gjuhes angleze (gjuhet e tjera perbejne avantazh)- Te kete leje drejtimi automjeti.- Mosha 27-35 vjec, 1-miremban rrjetin e klienteve ekzistues dhe identifikon kliente te rinj per kompanine2. prezanton ne menyre profesionale produktet te cilat trajtohen ne portofilin e tij te shitjes.3. identifikon nevojat per produkte te klienteve dhe jep propozime te ndryshme per te maksimizuar shitjet.4. informon departamentet perkatese per tregun e produkteve qe menaxhon.5. ofron sherbim te klientet, si para, po ashtu dhe pas shitjes.6. merr pjese ne trainime te ndryshme qe ofrohen nga kompania.7. rapoton mbi mbarevajtjen e punes javore te departamentet perkatese., personat e interesuar duhet të dërgojnë cv-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel, Tiranë

Botuar më 06/06/2023
Pagese konkuruese ne treg

MENAXHERE BLERJESH Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin Menaxhere Blerjesh (Femer)! Një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese me furnitorë të huaj;· Të ketë njohuri te proceseve operacionale, planifikimit dhe menaxhimit strategjik te logjistikës, magazinës, transportit, blerjeve, procedurave doganore;· Të krijojë dhe respektojë politikat ose procedurat brenda aktiviteteve të logjistikës;· Të ketë Diplome Universitare ne deget e Ekonomise.· Të njohë shumë mirë paketën MS Office dhe programin financiar NAV;· Të ketë minimumi 3 vite eksperience pune ne pozicione te ngjashme;· Të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës angleze dhe italiane;- Mosha e preferuar mbi 25 vjec., personat e interesuar duhet të dërgojnë cv-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel, Tiranë

Botuar më 06/06/2023
Pagese konkuruese ne treg

PUNETOR MAGAZINE Kompania Brunes sh.p.k në sajë të zgjerimit të aktivitetit, kërkon kandidatë për pozicionin 3 Punetor Magazine per Tiranen Një kompani lider në fushën e mobilimit dhe tregtimit të hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

Te kete eksperienca puneAftësi shumë të mira komunikimi dhe punë në ekip.I aftë të koordinoje dhe te balancoj punën, të bëj hyrje në magazinë, çdo mall që vjen nga klientët dhe furnitorët dhe të bëjë inventarizimin e gjendjes.te përgatisë lëndët që do t'i dërgohen fabrikave të prodhimit, në përputhje me urdhërat e punë të ardhura nga menaxheri operacional.të kryej sistemimin e mallrave në magazinë, duke krijuar hapësirë të mjaftueshme manovrimi., personat e interesuar duhet të dërgojnë cv-ne me email ose te telefonojne ne nr e tel, Tiranë

Botuar më 06/06/2023
Pagese konkuruese ne treg

PIRUNIST Kompania "Brunes" sh.p.k ne saj te zgjerimit të aktivitetit kerkon 1 (nje) kandidate në pozicionin: PIRUNIST Nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave

Paga: Pagese konkuruese ne treg |

Të ketë 3 vite eksperiencë punë në pozicione të ngjashme.Të ketë certifikatë për përdorimin e pirunit.Të zbatojë rregullat e sigurisë në punë.Të ketë aftësi të punës në grup., kryen ngarkimin-shkarkimin e produkteve nga qelizat në bazë të të dhënave të sistemit të magazinës.vendos produktet në destinacionin e tyre në qeliza sipas emërtimit dhe barkodit.përgjegjës për përdorimin në mënyrën e duhur të pirunit.zbatimi i rregullave të sigurimit teknik për përdorimin e pirunit.zbatimi i rregullave të sigurisë në punë., mund të aplikoni duke dërguar cv tuaj në adresën e emailit ose ne numrin e telefonit

Botuar më 06/06/2023
Pagese konkuruese ne treg

FATURISTE BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saje te zgjerimit te aktivitetit, kerkon 1 kandidate ne pozicionin "Faturiste".

Kontrata: Kohe e plote | Paga: E kenaqshme |

Kandidatja duhet të ketë diplomë universitare ( Fakulteti Ekonomik)Të ketë minimalisht 2 viet eksperiencë pune në të njëjtin profil pune.Aftesi të shkëlqyer komunikuese dhe aftesi për të punuar në ekipNjohuri në programin financiar “Microsoft Dynamics NAV”, faturon të gjitha faturat e shitjes se mallit në sistem;bën sistemim të faturave të shitjes sipas numrit rendor dhe grupit të faturave, si dhe verifikon saktësine e plotësimit të tyre;pranon dhe regjistron porositë për shitje në sistemin kontabël.ndërlidhë porositë e aprovuara me fletëdërgesa për të krijuar dokumentin e liferimit të mallit.mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje, dhe sigurohet që ato të jenë të plota.regjistron faturat e kthimit të mallit, dhe zbritjet., Tiranë

Botuar më 04/06/2023
E kenaqshme

TEKNIK ELEKTRICIST BRUNES Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saj te zgjerimit të aktivitetit kerkon 1 (nje) kandidat në pozicionin: TEKNIK ELEKTRIK

Paga: E kenaqshme |

Minimalisht te kete mbaruar Shkollen e mesme-Preferohet shkolle profesionale ose kurse profesionale për Teknike Elektrike/Elektronike.-2 vite punë në të njëjtin profil, është përgjegjës për sistemet elektrike që përfshijnë panelet kryesore të tensionit tëulët dhe të mesëm-kontrollon gjëndjen e gjeneratorëve, gjëndjen e depozitës së naftës, paneletpërkatëse.-inspekton dhomën e paisjeve elektrike/elektronike dhe panelet për ndonjë anomali-kontrollon llampat dhe transformatorët e llampave dhe bën zëvendësimin e tyre.-është përgjegjës për matjen dhe kontrollin e parametrave elektrike në panelet kryesore dhedytësore të shpërndarjes dhe njofton në mënyrë periodike për ecurinë e tyre.-kontrollon sistemin ups nëse funksionon në rregull.-eshtë përgjegjës për gjithë punët elektrike/elektronike në showroom dhe dyqanet etjera të kontraktuara nën përgjegjësi-drejton sistemin e ndezjes/fikjes së gjithë dritave të qendrës në bazë të orarit tëpërcaktuar.-kontrollon aparaturat nëse punojnë dhe ndizen në kohë nëpërmjet kontrollit mesistemin bms & timer.-kontroll i infrastruktures data-rack -tel -fo, Tiranë

Botuar më 02/06/2023
E kenaqshme

PUNETOR MAGAZINE BRUNES LEZHE Kompania "Brunes" sh.p.k, nje kompani lider ne fushen e mobilimit dhe tregetimit te hidrosanitareve dhe pllakave, ne saje te zgjerimit te aktivitetit kerkon Punetor Magazine, per showroom-in e saj ne LEZHE;

Paga: E kenaqshme |

Te kete eksperienca puneAftësi shumë të mira komunikimi dhe punë në ekip.I aftë të koordinoje dhe te balancoj punën., të bëj hyrje në magazinë, çdo mall që vjen nga klientët dhe furnitorët dhe të bëjë inventarizimin e gjendjes.te përgatisë lëndët që do t'i dërgohen fabrikave të prodhimit, në përputhje me urdhërat e punë të ardhura nga menaxheri operacional.të kryej sistemimin e mallrave në magazinë, duke krijuar hapësirë të mjaftueshme manovrimi.

Botuar më 01/06/2023
E kenaqshme
)