Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

OPERATOR Profesionisti Recruitment Agency Për llogari të një Klienti lider në sektorin Retail, është në kërkim të kandidatëve për pozicionin e punës Operator dhe Sherbimi i Klientit per E-shop.

Paga: Konkuruese ne treg |

- Minimumi 1 vit eksperincë pune në pozicione të ngjashme - Njohuri të mira të aplikimeve të Microsoft Office. - Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike dhe të rrjeteve sociale- Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;- Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;- Trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;- Të jetë i aftë të punojë në ekip- Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve- Përbën avantazh eksperienca e mëparshme e punës në vendet e BEDiplome Universitare ne Marketing, Shkenca Sociale, Teknologji Informacioni, 1. mirëpret dhe ndjek çdo kërkesë dhe komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale, internetit, livechat ose telefonit. 2. dëgjon me vëmendje maksimale kërkesën e klientit dhe siguron që e ka kuptuar nevojën e tij, jep zgjidhje ose rekomandon alternativa të përshtatshme.3. ofron informacion duke i ardhur në ndihmë klientit për udhëzimet e publikuara në faqen e dyqanit online apo njoftimet e bëra në rrjetet sociale, shërbimet në dispozicion, gamën e produkteve dhe ofertat promocionale. u përgjigjet me dedikim pyetjeve dhe kërkesave dhe vlerëson nevojat e klientëve. 4. monitoron në mënyrë të vazhdueshme sistemin e blerjeve online dhe raporton për çdo problem që konstatohet tek menaxheri apo departamenti përgjegjës.5. jep udhëzime mbi regjistrimin e klientit, kartën e klientit, tarifat e transportit, mënyrat e pagesave dhe shpjegon me interes çdo shërbim tjetër që mund të kërkoje klienti. 6. bashkëpunon ngushtë me departamentet e tjera, në mënyrë për të kënaqur nevojat e klientëve. trajton kërkesat e klientëve në mënyrë profesionale dhe efikase.7. raporton në fund të turnit mbi transaksionet që janë në proçes dhe sigurohet që informacioni është i njëjtë me atë që ka operatori i logjistikës., në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni cv tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike ose kontaktoni ne

Botuar më 24/07/2021
Konkuruese ne treg

PUNETOR MAGAZINE Profesionisti Recruitment Agency Për llogari të një Klienti lider në sektorin e retail është në kërkim të një Punëtor Magazine.

Paga: E kenaqshme |

Të ketë përfunduar arsimin e mesëm. Të ketë eksperienca të ngjashme pune.Aftësite:• Të ketë aftësi të mira komunikuese.• Të jetë i gatshëm dhe i aftë të punojë në grup. • Të jetë I aftë të bëjë punë fizike.• Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;• Përbën avantazh eksperienca e mëparshme e punës në vendet e BE, • shkarkon produktet e ardhura duke i vendosur në paleta të ndara sipas kodeve me shpejtësi e saktësi dhe pa i dëmtuar ato• ngarkon produktet të cilat janë për të dalë, me shpejtësi e saktësi dhe pa i demtuar ato.• përgatit porositë së bashku me kontrollorin.• raporton tek supervizori çdo dëmtim ose parregullsi që vihet re tek produktet.• grumbullon dhe mbështjell produktet në paleta, te ndara sipas kodeve para se ato të lëvizen nga një pozicion tek një tjetër. • përdor pajisjet e duhura mbrojtëse.• detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen., në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni cv tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike ose kontaktoni ne

Botuar më 24/07/2021
E kenaqshme

SPECIALIST Profesionisti Recruitment Agency Për llogari të një Klienti lider në sektorin e retail është në kërkim të një Spealist Shitje në Departamentin e Veglave të Punës

Paga: E kenaqshme |

Të ket perfunduar arsimin e mesëm profesional dega “Elektrikë” ose të vazhdoje studimet e larta në degën “Inxhinieri Elektrike ose Mekanike”.Eksperiencë pune: Preferohen eksperienca të ngjashme të mëparëshme të punës.Aftësitë:• Të jetë i gatshëm dhe i aftë të punojë në grup. • Të pëlqeje punën me njerëzit. • Njohuri paraprake të produkteve.• Trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;• Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;• Përbën avantazh eksperienca e mëparshme e punës në vendet e BE, • mirëpret me etikë të lartë profesionale çdo klient që interesohet për produktet e departamentit.• kupton nevojën e klientit përkatës, duke dëgjuar me vëmendje maksimale kërkesën e klientit.• ndihmon klientin në gjetjen e produkteve për të cilat klienti është i interesuar.• ofron këshilla, të cilat i vijnë në ndihmë klientit, dhe u përgjigjet me dedikim pyetjeve të klientit.• finalizon procesin e shitjeve të produkteve në përputhje me nevojën e klientit.• në bashkëpunim me supervizorin përkatës kontrollon ekzpozimin për të mbushur stokun dhe angazhohet ne sistemin e stokut ne nivelin e kërkuar. • sistemon produktet në ambjentet e ekspozimit të tyre;• raporton çdo ditë tek supervizori përkatës kërkesat e klientëve, në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni cv tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike ose kontaktoni ne

Botuar më 24/07/2021
E kenaqshme

SPECIALIST Profesionisti Recruitment Agency Për llogari të një Klienti lider në sektorin e retail është në kërkim të një Specialist Shitje në Departamentin e Drurit

Paga: E kenaqshme |

Preferohet Diplomë Univeristare, dega “Inxhinieri Druri” ose të ketë mbaruar shkollën e mesme profesionale dega “Përpunim Druri”.Eksperienca pune: Preferohen të paktën 2 vite experiencë pune në pozicione të ngjashme.Aftësitë:• Të jetë i gatshëm dhe i afte te punoje ne grup. • Te pelqeje punen me njerezit. • Njohuri paraprake të produkteve.• Trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;• Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;• Përbën avantazh eksperienca e mëparshme e punës në vendet e BE, • mirëpret me etikë të lartë profesionale çdo klient që interesohet për produktet e departamentit.• kupton nevojën e klientit përkatës, duke dëgjuar me vëmendje maksimale kërkesën e klientit.• ndihmon klientin në gjetjen e produkteve për të cilat klienti është i interesuar.• ofron këshilla, të cilat i vijnë në ndihmë klientit, dhe u përgjigjet me dedikim pyetjeve të klientit.• finalizon procesin e shitjeve të produkteve në përputhje me nevojën e klientit.• në bashkëpunim me supervizorin përkatës kontrollon ekzpozimin për të mbushur stokun dhe angazhohet ne sistemin e stokut ne nivelin e kërkuar. • sistemon produktet në ambjentet e ekspozimit të tyre;• raporton çdo ditë tek supervizori përkatës kërkesat e klientëve, në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni cv tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike ose kontaktoni ne

Botuar më 24/07/2021
E kenaqshme

SPECIALIST Profesionisti Recruitment Agency Për llogari të një Klienti lider në sektorin e retail është në kërkim të një Specialist Shitje në Departamentin e Ngrohje-Ftohjes

Paga: Konkuruese ne treg |

-Të ketë mbaruar shkollën e mesme profesionale për hidraulik ose te ndjekë studimet e larta per Inxhinieri Mekanike.Preferohet të ketë patur eksperienca të mëparëshme pune si hidraulik.Aftësitë:• Të jetë i gatshëm dhe i aftë të punojë në grup. • Njohuri paraprake të produkteve.• Trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;• Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;• Përbën avantazh eksperienca e mëparshme e punës në vendet e BE, • mirëpret me etikë të lartë profesionale çdo klient që interesohet për produktet e departamentit.• kupton nevojën e klientit përkatës, duke dëgjuar me vëmendje maksimale kërkesën e klientit.• ndihmon klientin në gjetjen e produkteve për të cilat klienti është i interesuar.• ofron këshilla, të cilat i vijnë në ndihmë klientit, dhe u përgjigjet me dedikim pyetjeve të klientit.• finalizon proçesin e shitjeve të produkteve në përputhje me nevojën e klientit.• në bashkëpunim me supervizorin përkatës kontrollon ekzpozimin për të mbushur stokun dhe angazhohet ne sistemin e stokut në nivelin e kërkuar. • sistemon produktet në ambjentet e ekspozimit të tyre;• raporton çdo ditë tek supervizori përkatës kërkesat e klientëve, në rast se posedoni cilësitë e listuara më sipër, ju lutem të dërgoni cv tuaj duke specifikuar pozicionin në fjalë në adresën tonë elektronike ose kontaktoni ne

Botuar më 24/07/2021
Konkuruese ne treg
)