Gazeta Celesi - Portali i njoftimeve

Njoftime Premium

EKONOMISTE Njoftime per pune - Firma Ital Glass Costruzioni Shpk Kërkon të punësojë

Paga: * PAGESA TE KENAQSHME + SIGURIME |

* ME EKSPERIENCE PUNE. * TE DIJE GJUHE TE HUAJ ITALISHT DHE ANGLISHT. * KOMPANIA JONE OFRON KONTRATE PUNE FAT GJATE. * KUSHTE SHUME TE MIRA PUNE, Adresa: Sauk.

Botuar më 22/02/2024
* PAGESA TE KENAQSHME + SIGURIME

INXHINIER Njoftime per pune - Firma Ital Glass Costruzioni Shpk, kerkon: INXHINIER DESIGNER

Paga: * PAGESA TE KENAQSHME + SIGURIME |

* ME EKSPERIENCE PUNE. * KOMPANIA JONE OFRON KONTRATE PUNE FAT GJATE. * KUSHTE SHUME TE MIRA PUNE, Adresa: Sauk.

Botuar më 22/02/2024
* PAGESA TE KENAQSHME + SIGURIME

SHOFER KAMIONI PUNË TIRANA

Paga: 1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Titulli i pozicionit te punes: drejtues të makinerive të rënda; manovrator-buldozerist, / shofer kamoni / shofer autobetoniere / eskavatorist / rrulist;, Tiranë

Botuar më 22/02/2024
1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

TEKNIK NDERTIMI PUNË TIRANA

Paga: 70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Detyratnjeh dhe realizon projektet e caktuara për zbatim nga inxhinieri.harton preventivat dhe situacionet mujore si dhe dokumenta të tjera të lidhura me proçeset e punës.te kete eksperienc ne punimet e rifirnitures dhe sistemimevezbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimevete planifikoj, te organizoje dhe te zbatoj punimet ne sheshin e ndertimit ne perputhje me projektin, kushtet teknike te zbatimit, specifikimet teknike dhe planit te cilesise duke respektuar afatet kohoremonitoron dhe drejton ecurinë e proçeseve të punës në kantier.supervizon stafin e përfshirë në projekt.raporton te eprori dhe bashkëpunëtorët e projektit.kualifikimettë ketë perfunduar studimet për teknik ndërtimipërvojë pune mbi 5 vjet në ndërtime e banesave civile.të njohë dokumentacionintekniko–ligjor që duhet në objekt.të njohë mirë programet bazë kompjuterike si: “paketën office’’, përbën avantazh njohja e programit autocad.të ketë aftesi shumë të mira organizative.

Botuar më 22/02/2024
70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

INXHINIER ZBATIMI PUNË TIRANA

Paga: 1500 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Detyrat kryesore:shqyrton vlefshmerine e dokumentacionit tekniko-ligjor te objektit sipas nje liste te miratuar;shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike te objektit qe do te ndertohet dhe ben verejtjet perkatese kur konstaton mangesi dhe parregullesi;zbaton plan organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eproret për diskutim apo miratim;zbaton te gjithe metodologjine e ndertimit si dhe jep rekomandimet e nevojshme per opsionet me te mira menaxherit per realizimin e grafikut te punimeve;mban pergjegjesi per zbatimin e punimeve ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;merr pjese ne te gjitha matjet qe kryhen per volumet dhe mban proces verbale perkatese;zbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimeve; kriteret kryesore:edukimi: të ketë përfunduar fakultetin e inxhinierise ndertimitgjuhe te huaja: njohuri te gjuhes anglezenjohuri kompjuterike: autocad, msc office.eksperienca e kerkuar: min 5 vjet eksperience ne infrastrukture rrugorenjohuri te tjera: patente e klasit bte jete i gatshem te punoje jashte tirane, Tiranë

Botuar më 22/02/2024
1500 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

SHOFER KAMIONI PUNË TIRANA

Paga: 1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Titulli i pozicionit te punes: drejtues të makinerive të rënda; manovrator-buldozerist, / shofer kamoni / shofer autobetoniere / eskavatorist / rrulist;, Tiranë

Botuar më 22/02/2024
1000 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

TEKNIK NDERTIMI PUNË TIRANA

Paga: 70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Detyratnjeh dhe realizon projektet e caktuara për zbatim nga inxhinieri.harton preventivat dhe situacionet mujore si dhe dokumenta të tjera të lidhura me proçeset e punës.te kete eksperienc ne punimet e rifirnitures dhe sistemimevezbaton grafikun e punimeve ne perputhje me afatet e percaktuara ne kontratat e zbatimit te punimevete planifikoj, te organizoje dhe te zbatoj punimet ne sheshin e ndertimit ne perputhje me projektin, kushtet teknike te zbatimit, specifikimet teknike dhe planit te cilesise duke respektuar afatet kohoremonitoron dhe drejton ecurinë e proçeseve të punës në kantier.supervizon stafin e përfshirë në projekt.raporton te eprori dhe bashkëpunëtorët e projektit.kualifikimettë ketë perfunduar studimet për teknik ndërtimipërvojë pune mbi 5 vjet në ndërtime e banesave civile.të njohë dokumentacionintekniko–ligjor që duhet në objekt.të njohë mirë programet bazë kompjuterike si: “paketën office’’, përbën avantazh njohja e programit autocad.të ketë aftesi shumë të mira organizative.

Botuar më 22/02/2024
70 000 Lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

INXHINIER NDERTIMI PUNË TIRANA

Paga: 70 000 lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Kerkohet inxhinier ndertimi me eksperienc ne fushen e ndertimit.puna eshte ne zbatim ne objekt dhe eshte pune afatgjate., Tiranë

Botuar më 22/02/2024
70 000 lek Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion

AEM ARCHITECT PUNË TIRANA

Paga: 700 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion |

Roli dhe përgjegjësitë:të ndjekë punimet në kantier per zbatimin e projektit;të jetë i/e aftë për të lexuar projektin, për të bërë ndryshime në programet autocad;të jetë i/e aftë për të përgatitur album shitjesh;të jetë i/e aftë për të ndjekur procedurat e lejës në institucionet vendore etj.kërkesat kryesore për kandidatët në këte pozicion janë;të jetë diplomuar në degën arkitekturë;të ketë minimalisht 2 vite eksperiencë, preferohet në fushën e ndërtimit;të ketë njohuri të mira të programeve të arkitektures, programet autodesk revit, autocad 2d dhe 3d, 3dsmax, photoshop dhe/ose program tjeter renderizimi;të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese;të ketë eksperiencë të mëparshme pune në kompani ndërtimi/investimi;të ketë aftësi të punojë në grup;të jetë korrekt/e;të gjithë kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:kërkesë për punësim;curriculum vitae;fotokopje të diplomës universitare të shoqëruar më listë notash;dëshmi të ndryshme kualifikimi;referencë punë nga punëdhënësi i fundit;

Botuar më 22/02/2024
700 Euro Kontaktoni ne WhatsApp, Per me Shum Informacion
)