Kërkimi
MBAJTJE DOKUMENTACIONI FINANCIAR ( FISKAL OSE PRIVAT) Data e publikimit online:  11/01/2017


 
MBAJTJE DOKUMENTACIONI FINANCIAR ( FISKAL OSE PRIVAT) Ofroj sherbim ne mbajtjen e dokumentacionit financiar te brendshem ose per tatimet. 1- Pergatitjen dhe deklarimin e te gjithe dokumentave financiar per tatimet dhe cdo institucioni tjeter. 2- Mbajtjen e llogarive te brendshme deri ne nxjerrjen e rezultatit financiar mujor. 3-Mbajtjen e inventarit te produkteve si dhe aseteteve te tjera te shoqerise. 4-Mbajtja e dokumentacionit per Inspektoriatin dhe Zyren e Punes 5-Përgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore per tatimet (bilanci)


Të dhëna dhe kontakte të treguara nga personi që bën njoftimin:
E-mail:  nertil.shabanaj@hotmail.com
Celular:  0696060386

Njoftim i vendosur më:  11/01/2017
Rubrika:  Oferta / Kërkesa Pune-Shërbime të ndryshme


« Kthehu pas Njoftime të Tjera të Klientit Vendose tek "Njoftimet e mia të preferuara".