Kërkimi
ONLINE NOW shpk Data e publikimit online:  03/09/2013


 
ONLINE NOW shpk (Prane CONAD Albania, ish Profarma) Kerkon te punesoje PHPDeveloper Kriteret baze qe duhet te plotesojne kandidatet per kete rol jane: Te kene mbaruar studimet e larta per Informatike/ Inxhinieri Informatike Te kene te pakten 2 vjet eksperience ne pozicione pune te ngjashme Te njohin mire gjuhen Italiane (te folur/ te shkruar), njohja e nje gjuhe tjeter te huaj do te perbente avantazh Njohja e PostgreSQL e Javascript perben avantazh Vleresohet paraqitja e projekteve web online te realizuara nga vete aplikantet Te interesuarit jane te lutur te plotesojne formen elektronike te aplikimit me shkronja latine, TE MEDHA. http://recruitment.onlinenow.eu/njoftime00035 Operatore Amministrativo Società di servizi alle imprese in outsourcing con sede di lavoro a Tirana (vicino Conad Albania, ish Profarma) seleziona personale amministrativo qualificato per attività di backoffice e di inbound telefonico, che abbia i seguenti requisiti: Età 22-25 anni Ottima conoscenza d’Italiano (parlato e scritto) Diploma di maturità Esperienza nel settore dell’assistenza clienti Il lavoro è a tempo pieno cioé 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali. Le persone interessate devono compilare la forma elettronica dell' applicazione http://recruitment.onlinenow.eu/njoftime00036


Të dhëna dhe kontakte të treguara nga personi që bën njoftimin:

Njoftim i vendosur më:  03/09/2013
Rubrika:  Oferta / Kërkesa Pune-Pozicione drejtuese, ekzekutive-Inxhinier


« Kthehu pas Njoftime të Tjera të Klientit Vendose tek "Njoftimet e mia të preferuara".